Installasjons- og bruksanvisning – Xpelair GX6 User Manual

Page 14

Advertising
background image

NO

Dette utstyret er beregnet på
tilkopling til fast kabling.
Sjekk at spenningen merket på
utstyret samsvarer med
strømtilførselen.
ADVARSEL: DETTE UTSTYRET MÅ
JORDES.
Alle installasjoner må overvåkes av
en kvalifisert elektriker.
Installasjon og kabling må samsvare
med gjeldende IEE-regler
(Storbritannia) og lokale eller aktuelle
lover og regler (andre land).
Hvis du har spørsmål før du
installerer disse produktene eller
etter at de er installert, kontakter du
Xpelairs tekniske kundeservice på
+44 (0) 8709 000430. Våre teknikere
kan hjelpe deg i arbeidstiden (kun
Storbritannia), og du kan kontakte
dem per faks til alle andre tider +44
(0) 8709 000530.
Kunder utenfor Storbritannia kan
kontakte sin lokale Xpelair-
distributør. Kontoret i Storbritannia
kan levere en oversikt over
distributører.

GX6-modellene har følgende funksjoner:

● Mulighet for montering i vindu/vegg/

panel/tak

● For bruk med fjerntliggende bryter.

● Utsug ved enkel hastighet.

● Innstilling av dryppventilering.

● Innebygd snoraktivator.

● Utsug ved enkel hastighet.

● Innstilling av dryppventilering.

● Innebygd snoraktivator.

● Intern tidsinnstillingsfunksjon.

● Utsug ved enkel hastighet.

● Innstilling av dryppventilering.

● For bruk med fjerntliggende bryter.

● Intern tidsinnstillingsfunksjon.

● Bruk ved enkel hastighet.

● Innstilling av dryppventilering.

● For bruk med fjerntliggende bryter.

● Intern

fuktighetsregulator/tidsinnstilling.

● Bruk ved enkel hastighet.

● Innstilling av dryppventilering.

● For bruk med fjerntliggende bryter.

● Innebygd snoraktivator.

● Intern fuktighetsregulator/

tidsinnstilling.

● Bruk ved to hastigheter.

● Innstilling av dryppventilering.

● For bruk med fjerntliggende bryter.

● Utsug ved enkel hastighet.

● Solenoidedrevne mottrekksklaffer for

umiddelbar åpning og lukking.

● Innstilling av dryppventilering.

● For bruk med fjerntliggende bryter.

● Utsug ved enkel hastighe.

● Innstilling av dryppventilering.

● IP25 inngangsvern.

● En skillebryter med to poler med et

minste kontaktmellomrom på 3 mm

(vegg- eller takmontert).

● Hvis det benyttes bryterbokser av

metall, må krav til jording overholdes.

● GX6, GXC6, GXC6T og GXS6

trenger en trelederkabel av egnet
klasse (se "Installere brytere og
kabler).

● GX6 (IP25) trenger en sirkulær

trelederkabel av egnet klasse med en
diameter på minst 5,5 mm (se
"Installere brytere og kabler").

● GX6T, GX6HT og GX6HT2 trenger en

fire- eller femlederkabel av egnet
klasse (se "Installere brytere og
kabler").

● GX6T, GX6HT og GX6HT2 trenger en

vegg- eller takmontert "på/av"-bryter
med innebygd indikatorlys. To brytere
er nødvendig for ekstern forsterking.

● Stor skrutrekker med 6 mm blad,

elektrikerskrutrekker med 3 mm blad
og Pozidriv-skrutrekkere nr.1 & 2.

● Et enkelt vindu med minste

glasstykkelse 4 mm eller dobbelt
vindu med hull som er skåret ut og
forseglet på forhånd.

● Murbor, hammer & meisel (om

tilgjengelig kan kjerneborutstyr
benyttes).

● Mørtel (til å fylle hullet).

● Veggpakke WK6/300 (tilgjengelig fra

Xpelair) for vegger med tykkelse
opptil 300 mm eller WK6/450
(tilgjengelig fra Xpelair) for vegger

Xpelair GX6, GX6 (IP25), GXC6,
GXC6T, GX6HT, GX6HT2 og GXS6

Installasjons- og bruksanvisning

OPPBEVAR DETTE HEFTET SAMMEN MED VIFTEN, FOR
REFERANSE UNDER BRUK.

Installere viften

Beskrivelse

GX6

GXC6

GXC6T

GX6T

GX6HT

GX6HT2

GXS6

GX6 (IP25)

Dette er nødvendig ved installerung

Ved vindusmontering av viften
trenger du også:

Ved veggmontering av viften
trenger du også:

med tykkelse opptil 450 mm.

● 4 festeinnretninger (bruk en type som

er egnet for vegg. Anbefalt
skruestørrelse for standard murstein -
nr. 8 x 38 mm, panhode).

● Viften bør plasseres så høyt som

mulig.

● Minst 145 mm fra kanten av

vegg/vinduskarmen til midten av
hullet (se fig. A).

● Så langt som mulig fra og på motsatt

side av hovedkilden til luftutskifting
for å sikre luftstrømming gjennom
rommet (f.eks. på motsatt side av en
innerdør).

I nærheten av kilden til damp eller

lukt.

Ikke på steder der

omgivelsestemperaturen

sannsynligvis vil overstige 50 °C.

Ved installering i kjøkken må vifter

ikke monteres umiddelbart over
kokeplater eller griller på øyenivå.

Ved installering i rom med

olje/bensinfyring uten balansert
trekkanal, er det installatørens
ansvar å sikre at det er
tilstrekkelig lufttilførsel til å
forhindre at damp trekkes ned
trekkanalen når viften brukes med
maksimalt utsug. Se
byggeforskriftene for spesifikke
krav. Utsugsluft må ikke slippes
inn i trekkanal som brukes til
utslipp av damp fra utstyr med
annen energitilførsel enn
elektrisitet.
Krav fra alle vedkommende
myndigheter må overholdes når
det gjelder utslipp av luft og
strømningshastigheter for
luftinntak.

Hvis viften skal brukes i områder

med mulighet for kjemisk
korroderende atmosfære, må du
kontakte din tekniske
serviceavdeling. (I andre land enn
Storbritannia kontakter du din
lokale Xpelair-distributør).

Hvis dette elektriske produktet

installeres i dusj- eller baderom,
må det plasseres slik at det ikke er
mulig at den som dusjer eller
bader, berører viften.

1. Sjekk at ingen rør eller kabler

(f.eks. elektrisitet, gass, vann)
ligger bak stedet der bryteren skal
plasseres (i vegg eller over tak).

2. Legg inn kabelen fra skillebryteren til

vifteposisjonen via på/av-bryteren (se
fig. E1), SW1 (se fig. E2) og ekstern
forsterking SW1 (se fig. E3) om
nødvendig.

3. Legg inn kabelen fra skillebryteren til

tilkoplingspunktet for strømtilførselen.
ADVARSEL: IKKE FORSØK Å
KOPLE NOE TIL
STRØMTILFØRSELEN ENNÅ.

4. Installer skillebryteren og på/av-

bryteren (se fig. E1), SW1 (se fig. E2)
og ekstern forsterking SW2 (se
fig.E3) om nødvendig.

5. Fullfør alle tilkoplinger i skillebryteren

og på/av-bryteren om
nødvendig.Merk: Ved installasjon i
baderom må alle brytere ha
snoraktivering og plasseres slik at
de ikke kan berøres av personer
som dusjer eller bader.

Installere brytere og kabler

Plassering av viften

Réglage de l'humidistat
Le capteur d'humidité interne est réglé
en usine à environ 70%. Ce niveau est
réglable entre environ 50% et 90%
d'humidité relative.
Retirer la grille/le volet anti-refouleur (Cf.
"Montage du ventilateur dans le trou").
Tourner la vis de réglage marquée "H"
dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre pour diminuer le niveau
d'humidité relative du local (Cf. Fig. 1).
Tourner la vis de réglage dans le sens
des aiguilles d'une montre pour
augmenter le niveau d'humidité relative
du local (Cf. Fig. l).
Remettre en place la grille/le volet anti-
refouleur (CF. "Montage du ventilateur
dans le trou").

La ventilation à faible régime est
équivalente à la ventilation fournie par
une brique d'aération ou tout dispositif
similaire.

1. Retirer la grille/le volet anti-refouleur

(Cf. "Montage du ventilateur dans le
trou").

augmenter le niveau d'humidité relative

du local (Cf. Fig. l).
Remettre en place la grille/le volet anti-
refouleur (CF. "Montage du ventilateur
dans le trou").

2. MAINTENIR LES PALES DU VOLET

EN POSITION COMPLETEMENT
OUVERTE.

3. Appuyer fermement vers le bas sur le

cliquet de ventilation à faible régime
jusqu'à ce qu'il s'encliquette en
position, puis relâcher les pales du
volet. (Cf. Fig. F, poste 6).

4. Tirer le cliquet de ventilation à faible

régime vers soi jusqu'à ce qu'il
s'encliquette en position.

5. Reposer la grille/le volet anti-

refouleur, en vérifiant que la manette
de commande se trouve à la position
complètement abaissée.

UN ELECTRICIEN QUALIFIE DOIT
EFFECTUER TOUTES LES
OPERATIONS DE NETTOYAGE.

1. Avant de nettoyer le ventilateur, il

faut l'isoler complètement de
l'alimentation secteur. Attendre 3
minutes que l'hélice soit arrêtée et
que le volet anti-refouleur
électrique soit fermé. (Le
nettoyage du GXC6 et du GXS6
peut commencer dès que l'hélice
s'est arrêtée de tourner).

2. Retirer le volet anti-refouleur/la grille

en appuyant sur le verrou d'ouverture
situé sur le côté de l'appareil, avec un
tournevis de 6 mm ou une pièce, tout
en tirant la grille vers l'avant. Pour
retirer le volet anti-refouleur, le poser
à plat et tirer le volet vers l'avant. (Cf.
Fig. G1 et Fig. G2).

3. Pour retirer l'hélice, dévisser la vis

centrale, puis la retirer avec la
rondelle. Placer la vis et la rondelle à
l'écart.

4. Pour nettoyer l'hélice, l'essuyer avec

un chiffon humecté non pelucheux,
ou la laver dans de l'eau chaude
savonneuse. Soigneusement sécher
l'hélice, puis la reposer.
Remettre la vis et la rondelle en
place, en vérifiant qu'elles sont
fermement fixées.

5. Nettoyer le volet anti-refouleur/la grille

et l'hélice avec de l'eau chaude
savonneuse. Ne pas utiliser de
détergents forts ni de produits
chimiques pour le nettoyage.

6. Soigneusement sécher le volet anti-

refouleur/la grille, puis les reposer en
faisant glisser la grille par-dessus les
verrous d'ouverture. Ces verrous vont
s'encliqueter pour fixer la grille en
position (Cf. Fig. G3 et Fig. G4). Pour
le MODELE GXS6, vérifier que la
manette de commande est en
position complètement abaissée.

7. Ne pas plonger le ventilateur dans

l'eau ni d'autres liquides pour
nettoyer les autres parties du
ventilateur.

Ne jamais utiliser de solvants forts
pour nettoyer le ventilateur.

A part le nettoyage, cet appareil n'exige
aucun autre entretien.

1. Volet anti-refouleur

2. Ensemble du ventilateur

3. Grille extérieure

4. Bandes en échelle

5. Couvercle de bornes

6. Cliquet de ventilation à faible régime

7. Entrée de câble arrière

8. Entrée de câble supérieure

9. Plaque signalétique

10. Tétons pour montage des vis

11. Grille

12. Chapeaux pour trous à vis

13. Levier de commande (modèle GXS6

seulement)

Pour fermer complètement les
volets et empêcher tout retour du
refoulement

Entretien

COMPOSANTS Fig. D

Pour déclencher la ventilation à
faible régime

Ventilation à faible régime

Advertising