Aanwijzingen voor installatie en bediening – Xpelair GX6 User Manual

Page 19

Advertising
background image

Draai de regelaar die met "H" aangeduid
is tegen de wijzers van de klok in om de
relatieve vochtigheid van het vertrek te
verlagen (zie fig.1).
Draai de regelaar met de wijzers van de
klok mee in om de relatieve vochtigheid
van het vertrek te verhogen (zie fig.1).
Breng de jalouzie-afsluiter /
roosterassemblage weer aan (zie de
sectie "Bevestiging van de ventilator in
het gat").

Druppelventilatie is gelijk aan dat wat
een luchtsteen of gelijksoortig middel
levert.

1. Verwijder de jalouzie-afsluiter /

roosterassemblage (zie de sectie
"Bevestiging van de ventilator in het
gat").

2. HALTEN SIE DIE LAMELLEN DER

KLAPPE VÖLLIG GEÖFFNET.

3. Drücken Sie den Auslöser für

ständige Belüftung fest nach unten,
bis dieser einrastet und lassen Sie
die Lamellen los. (Siehe Abb. F,
Punkt 6).

4. Trek de klem van de druppelventilatie

naar u toe tot hij op z'n plaats klikt.

5. Breng de jalouzie-afsluiter /

roosterassemblage weer aan, zie de
sectie "Bevestiging van de ventilator
in het gat", en zorg daarbij dat de
actuatorhendel in de "volledig
neerwaartse" positie is.

EEN ERKENDE ELEKTRICIEN MOET
ALLE REINIGINGS-
WERKZAAMHEDEN UITVOEREN.

1. Voordat hij gereinigd wordt, dient

de ventilator volledig van het
voedingsnet te worden geïsoleerd.
Geef de waaier 3 minuten de tijd
om met draaien te stoppen en de
aangedreven jalouzie-afsluiter om
te sluiten. (Het reinigen van de
GXC6 en GXS6 kan beginnen
zodra de waaier met draaien is
gestopt).

2. Verwijder de jalouzie-afsluiter /

roosterassemblage, door de
vrijzetklem die zich aan de zijkant van
de eenheid bevindt met een 6mm
schroevendraaier of munt in te
drukken terwijl het rooster naar voren
wordt getrokken. Om de jalouzie-
afsluiter te verwijderen dient hij met
de voorkant naar beneden
neergelegd te worden, waarna de
jalouzie-afsluiter naar voren
getrokken kan worden. Zie fig.G1 en
fig.G2.

3. Voor het verwijderen van de waaier

dient de middelste schroef
losgemaakt te worden, waarna deze
tezamen met de sluitring verwijderd
wordt. Leg de schroef en sluitring
opzij.

4. De waaier dient gereinigd te worden

met een vochtige, pluisvrije doek of in
een warm sopje gewassen te
worden. Droog de waaier zorgvuldig
en breng hem weer aan.
Zet de schroef met de sluitring terug
en zorg dat ze goed vastgezet
worden.

5. Reinig de jalouzie-afsluiter /

roosterassemblage en waaier in een
warm sopje. Gebruik geen sterk
wasmiddel of chemische
reinigingsmiddelen.

6. Droog de jalouzie-afsluiter /

roosterassemblage zorgvuldig en
breng hem weer aan door het rooster
weer over de vrijzetklemmen te
schuiven, de klemmen zullen op hun
plaats gaan zitten en het rooster
vastzetten (zie fig.G3 en fig.G4). Voor
het GXS6 MODEL: Zorg dat de
actuatorhendel in de "volledig
neerwaartse" positie is.

7. Dompel de ventilator niet in water

of andere vloeistoffen om andere
delen van de ventilator te reinigen.

Gebruik nooit sterke oplosmiddelen
om de ventilator te reinigen.

Behalve het reinigen is geen ander
onderhoud nodig.

1. Jalouzie-afsluiter.

2. Ventilatorassemblage.

3. Buitenrooster

4. Ladderstroken.

5. Aansluitafdekking

6. Druppelventilatorklem

7. Snoerinvoer via achterkant.

8. Snoerinvoer via bovenkant.

9. Gegevensplaatje.

10. Lipjes voor schroefbevestiging.

11. Rooster.

12. Schroefgatdoppen.

13. Actuatorhendel (alleen GXS6

model).

Volledig sluiten van jalouzie-
afsluiter en stoppen van tocht

Onderhoud

Onderdelen fig. D

Druppelventilatie

In werking stellen van
druppelventilatie

NL

Dit apparaat is bedoeld om op vaste
bedrading te worden aangesloten.
Controleer of de elektrische
gegevens gelijk zijn aan die van het
voedingsnet.
WAARSCHUWING: DIT APPARAAT
MOET WORDEN GEAARD.
Alle installaties moeten worden
uitgevoerd onder toezicht van een
erkende elektricien.
De installatie en bedrading moet in
overeenstemming zijn met de huidige
IEE-voorschriften (VK), de
plaatselijke of van toepassing zijnde
voorschriften (andere landen).
Mocht u nog vragen hebben voordat
deze producten worden geïnstalleerd
of nadat ze zijn geïnstalleerd, bel dan
de Technische Hotline van Xpelair
+44 8709 000430. Onze technici staan
tijdens de normale kantooruren klaar
om u te helpen (alleen VK) en na
kantooruren kunt u ze een fax sturen
+44 (0) 8709 000530.
Klanten buiten het VK worden
verzocht contact op te nemen met
hun plaatselijke Xpelair distributeur.
Informatie hierover is verkrijgbaar
van het kantoor in het Verenigd
Koninkrijk.

De GX6-modellen hebben de volgende
functies:

● Opties voor bevestiging aan raam /

muur / paneel / dak.

● Voor in-/uitschakelen op afstand.

● Afvoer op één snelheid.

● Instelling voor druppelventilatie.

● Bediening via integraal trekkoord.

● Afvoer op één snelheid.

● Instelling voor druppelventilatie.

● Bediening via integraal trekkoord.

● Integrale timerfaciliteit.

● Afvoer op één snelheid.

● Instelling voor druppelventilatie.

● Voor in-/uitschakelen op afstand.

● Integrale timerfaciliteit.

● Afvoer op één snelheid.

● Instelling voor druppelventilatie.

● Voor in-/uitschakelen op afstand.

● Integrale automatische luchtvoc-

higheidsregelaar / timerfaciliteit.

● Afvoer op één snelheid.

● Instelling voor druppelventilatie.

● Voor in-/uitschakelen op afstand.

● Integraal trekkoord.

● Integrale automatische luchtvoc-

higheidsregelaar / timerfaciliteit..

● Werking op twee snelheden.

● Instelling voor druppelventilatie.

● In-/uitschakelen op afstand.

● Afvoer op één snelheid.

● Op solenoïde werkende jalouzie-

afsluiter.voor onmiddellijk open en
sluiten.

● Instelling voor druppelventilatie.

● In-/uitschakelen op afstand.

● Afvoer op één snelheid.

● Instelling voor druppelventilatie.

● Intredingsbescherming voor IP25.

● Een tweepolige scheidingsschakelaar

met een minimum contactruimte van
3mm (muur- of plafondbevestiging).

● Wanneer metalen schakeldozen

worden gebruikt moeten de volgende
aardingsvoorschriften worden
gevolgd.

● Voor de GX6, GXC6, GXC6T en

GXS6 zijn geschikte 3-aderig kabels
nodig (zie de sectie "Installatie van
schakelaars en kabels").

● Voor de GX6 (IP25) is een geschikte

3-aderige ronde kabel nodig met een
diameter van niet minder dan 5,5mm
(zie de sectie "Installatie van
schakelaars en kabels").
Voor de GX6T, GX6HT en GX6HT2
zijn geschikte 4 of 5-aderig kabels
nodig (zie de sectie "Installatie van
schakelaars en kabels").

● Voor de GX6T, GX6HT en GX6HT2

zijn geschikte muur- of
plafondbevestigde aan-
/uitschakelaars met ingebouwd
indicatielicht nodig. Voor externe
opvoer/aanzetting zijn twee
schakelaars nodig.

● Grote schroevendraaier met 6mm

vouw, schroevendraaier met 3mm
vouw en Nr.1 & 2 Pozidriv-
schroevendraaiers.

Xpelair GX6, GX6 (IP25), GXC6,
GXC6T, GX6HT, GX6HT2 & GXS6

Aanwijzingen voor installatie en bediening

VOOR HET GEMAK VAN DE GEBRUIKER, BEWAAR DEZE FOLDER IN DE

BUURT DE VENTILATOR.

Installeren van de ventilator

Omschrijving

GX6

GXC6

GXC6T

GX6T

GX6HT

GX6HT2

GXS6

Wat de installateur nodig heeft

Wanneer de ventilator in het
raam wordt bevestigd, heeft u
tevens het volgende nodig:

Waar de ventilator geplaatst
moet worden

● Een raam met enkele beglazing met

een glasdikte van 4mm of een raam
met dubbele beglazing en een vooraf
afgedicht gat.

● Betonboor, hamer & beitel (of

spiraalboorapparatuur, indien
beschikbaar).

● Specie (voor het gat).

● Muurset WK6/300 (verkrijgbaar bij

Xpelair) voor muren tot 300mm dik of
WK6/450 (verkrijgbaar bij Xpelair)
voor muren tot 450mm dik.

● 4 bevestigingspluggen (gebruik

pluggen die geschikt zijn voor het
type muur. Aanbevolen schroefmaat
voor standaard baksteen - Nr.8 x
38mm pancilinderschroef).

● Der Lüfter sollte so hoch wie möglich

Plaats hem zo hoog mogelijk.

● Tenminste 145mm van de rand van

de muur/het raamkozijn tot het
midden van het gat (zie fig. A).

● Zo ver mogelijk uit de buurt en aan

de anderen kant van de hoofdbron
voor luchtaanvoer, om luchtstroming
door het vertrek te verzekeren
(bijvoorbeeld tegenover een interne
deur).

In de buurt van de stoom- of

geurbron.

Niet waar de omgevings-

temperatuur mogelijk 50° C
overschrijdt.

Wanneer zij in een keuken worden

geïnstalleerd, mogen ventilators
niet direct boven een fornuis of
een gril op ooghoogte worden
aangebracht.

Wanneer ze in een vertrek worden

aangebracht waar stookapparatuur
van het type 'open toestel' aanwezig
is, is het de verant-woordelijkheid
van de installateur er voor te zorgen
dat er voldoende vervangingslucht
is, om te voorkomen dat rookgas in
het rookafvoerkanaal naar beneden
wordt getrokken wanneer de
ventilator op maximum afzuiging
werkt.
Voor specifieke eisen zie de
bouwvoorschriften. Afvoerlucht mag
niet worden afgevoerd in een
rookafvoerkanaal die wordt gebruikt
voor het afvoeren van rookgas van
toestellen die worden gevoed met
energie anders dan elektrische
energie.
De eisen van alle van toepassing
zijnde autoriteiten m.b.t. het
afvoeren van rookgas en
invoerstromingssnelheid moeten
worden nageleefd.

Wanneer de ventilator aan de
muur wordt bevestigd, heeft u
tevens het volgende nodig:

GX6 (IP25)

Advertising