Algemene informatie, Werken met de ventilato – Xpelair FR22-30 User Manual

Page 6

Advertising
background image

Deze niet aanbrengen waar de omgevingstemperaturen
50CN te boven gaan.

Wanneer in een keuken aangebracht mag de regelaar
niet direct boven een wasemkap of ooghoogte van de
grill worden gemonteerd.

Wanneer bestemd voor gebruik in mogelijk chemisch
corrosieve atmosferen eerst onze Technische Service
afdeling raadplegen. (Buiten GB: neem contact op met
uw lokale Xpelair dealer).

Wanneer gemonteerd in een douche- of badkamer dan
moet de regelaar daar worden aangebracht waar zij
niet kunnen worden aangeraakt door personen die de
douche of het bad gebruiken.

Een tweepolige schakelaar met een minimum
contactafstand van 3 mm (muur- of plafondmontage).

Passende 5-aderige kabel om de regelaar aan de ventilator
aan te sluiten. Als de ventilator raam-gemonteerd wordt
dan moet een flexibele kabel worden gebruiken.
(Verkrijgbaar bij Xpelair).

Passende 3-aderige kabel voor de aansluiting van de
regelaar aan de hoofdstroomtoevoer.

Wanneer flexibele kabel wordt gebruikt
moeten passende doorvoeren worden
aangebracht via de uitbreekplaatjes in de doos
van de regelaar. (Zie Afb. 1.)

Deze voorschriften zijn uitsluitend bestemd voor de installatie en bediening van de FR22/30 ventilator-regeleenheid. Voor de
Installatie- en bedieningsvoorschriften van de ventilator gelieve u de met de betreffende ventilator meegeleverde literatuur te
raadplegen.

Dit apparaat is bedoeld om de bediening te besturen van de
Xpelair ventilatoren type GX9, GX12, WX9, WX12, RX9 &
RX12 (wand- of raammontage). De regelaar kan of op een
oppervlak worden gemonteerd, of in een uitsparing voor zijn
eigen gegalvaniseerd metalen inbouwdoos. U mag enkel één
ventilator aan elke regelaar aansluiten.

Ten behoeve van deze voorschriften worden de huidige en
vroegere versies ventilatoren geïdentificeerd als Type A &
Type B, zie hierna:

Bij aansluiting van Type A ventilatoren
In de contactdoos van de ventilator is tussen klem 2 en 3
een verbindingsdraad aangebracht die moet worden
verwijderd voordat de regelaar wordt aangesloten. Als u
de verbindingsdraad niet verwijderd zal dit permanente
beschadiging van de regelaar tot gevolg hebben.

Bij aansluiting van Type B ventilatoren
Hier hoeft geen verbindingsdraad te worden verwijderd.

Als de ventilator reeds is geinstalleerd
1. Zorg ervoor dat de netvoeding is geisoleerd.
2. Maak de elektrische aansluitingen los van de klembus

of van het klemmenblok van de ventilator.

3. Verwijder de bestaande bedrading en maak deze veilig.

Type A1

Type A2

Type B1

Type B2

Als de ventilator nog niet is geinstalleerd
1 Controleer of de toelaatbare nominale waarde van de

ventilator overeenkomt met de stroomtoevoer.

Wanneer de ventilator aan een bestaande
installatie wordt aangesloten moet eerst de
stroomtoevoer worden geisoleerd en van
toepassing zijnde zekeringen worden
verwijderd en wel voordat aan gelijk welke
elektrische procedure wordt begonnen.

Installatie- en bedieningsvoorschriften

voor de regeleenheid van de FR22/30 Ventilator

Deze installatievoorschriften zijn bestemd voor de installatie
van de besturingseenheid wanneer deze wordt gebruikt in
combinatie met door Xpelair geleverde ventilatoren.

Deze regelaar moet aan vaste bedrading
worden aangebracht. Zorg ervoor dat de
hoofdstroomtoevoer overeenkomt met
de toelaatbare nominale waarde als
afgebeeld op het huis van de regelaar.
Denk eraan, dit apparaat moet geaard
zijn.

Alle installatiewerkzaamheden moeten worden verricht onder
toezicht van een erkend elektricien.
Installatie en aansluiting moeten worden uitgevoerd conform
de huidige IEE reglementen (VK), of de lokaal van toepassing
zijnde reglementen (andere landen).
Wanneer u voor, tijdens of na de installatie van de regelaar
nog vragen mocht hebben, aarzel dan niet contact op te
nemen met de GB hotline (voor nummer zie laatste
bladzijde). Klanten buiten GB wordt aangeraden contact
op te nemen met hun plaatselijke Xpelair dealer.

Beschrijving

Algemene informatie

Installeren van de regeleenheid

Nodig voor de installatie

Aanbrengen van de regeleenheid

Preparatie van de ventilator

Werken met de ventilato

r

Identificeren van het type ventilator

Bedrading van de elektrische aansluitingen

van de ventilator

1. Breng de 5-aderige kabel aan van de ventilator naar de

regelaar.

2. Sluit één kant van de kabel aan in de aansluitingen van de

ventilator, als hierna afgebeeld:

3. Maak de nadere kant klaar om aan de regelaar te worden
aangesloten.

TYPE VENTILATOR

F1
F2
F3

SCHAKELSCHEMA

Type A1
Type A2
Type B

Tabel 1.

NL

Advertising