Geluid afstellen, Het geluid afstellen, Timer – Sony CMT-CQ1 User Manual

Page 33: In slaap vallen met muziek, Sluimerfunctie, Uitleesvenster aa, Informatie over de cd in h, Uitleesvenster we

Advertising
background image

Ti

me

r

masterpage:Right

filename[C:\SON_SSIAXX_047\4244819411CMTCQ1CEL\02NL-CMTCQ1CEL\NL05CDP-
CEL.fm]

11

NL

model name1[CMT-CQ1]

[4-244-819-41(1)]

U kunt de lage en de hoge tonen aanpassen zodat
u een voller geluid hoort.
Gebruik de knoppen op de afstandsbediening
om de klok te bedienen.

Een dynamisch geluid
genereren (Dynamic Sound
Generator)

Druk op DSG.

Als u de DSG-functie wilt annuleren, drukt u
nogmaals op DSG.

Hoge en lage tonen
aanpassen

1

Druk op BASS om de lage tonen aan te
passen en druk op TREBLE om de
hoge tonen aan te passen.

2

Druk enkele malen op EQ +/– om het
niveau te regelen.

Tip

Druk op CENTER in stap 2 om de aanpassing van de
lage en hoge tonen te annuleren.

De balans afstellen

U kunt de balans tussen de rechter- en de
linkerluidspreker afstellen.

1

Druk op BALANCE.

2

Druk enkele malen op EQ +/– om de
balans te regelen.

Tip

Druk op CENTER in stap 2 om de aanpassing van de
balans te annuleren.

U kunt de installatie na een bepaalde tijd laten
uitschakelen, zodat u bij muziek in slaap kunt
vallen.
Gebruik de knoppen op de afstandsbediening
om de klok te bedienen.

Druk enkele malen op SLEEP.

Telkens als u op de knop drukt, verandert de
minutenweergave (de uitschakeltijd) in het
uitleesvenster als volgt:
OFF

t AUTO* t 90 t 80 t … t 10

* De installatie wordt automatisch uitgeschakeld na

100 minuten of nadat de geplaatste cd helemaal is
afgespeeld.

Andere functies

**U kunt de resterende tijd niet controleren als u

"AUTO" selecteert.

Tip

U kunt de Sluimerfunctie ook gebruiken als de klok
niet is ingesteld.

Geluid afstellen

Het geluid afstellen

Timer

In slaap vallen met muziek

— Sluimerfunctie

Als u wilt

Druk op

De resterende tijd
controleren**

SLEEP eenmaal.

Het tijdstip voor
uitschakelen wijzigen

SLEEP enkele malen om het
gewenste tijdstip te selecteren.

De Sluimerfunctie
annuleren

SLEEP enkele malen totdat
"OFF" verschijnt.

Advertising