Pierwsze kroki, Podłączanie elementów zestawu – Sony CMT-CQ1 User Manual

Page 92

Advertising
background image

masterpage:Left

filename[C:\SON_SSIAXX_047\4244819411CMTCQ1CEL\05PL-CMTCQ1CEL\05PL04CON-
CEL.fm]

4

PL

model name1[CMT-CQ1]

[4-244-819-41(1)]

Wykonaj poniższe czynności od 1 do 3 w celu połączenia elementów zestawu przy użyciu
dołączonych przewodów i akcesoriów.

1 Podłącz kolumny głośnikowe.

Podłącz przewody lewej i prawej
kolumny głośnikowej do zacisków
SPEAKER w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.

2 Podłącz anteny FM i AM.

Ustaw antenę ramową AM, a następnie
podłącz ją.

Uwaga

Anteny nie powinny znajdować się w pobliżu
przewodów kolumn głośnikowych.

3 Podłącz przewód zasilający do

gniazdka ściennego.

Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka,
odłącz wtyczkę adaptacyjną dołączoną
do zestawu (dotyczy tylko modeli
wyposażonych we wtyczkę adaptacyjną).
Aby włączyć zestaw, naciśnij przycisk
?/1.

Pierwsze kroki

Podłączanie elementów zestawu

Antena ramowa AM

Prawa kolumna głośnikowa

Lewa kolumna głośnikowa

Antena
przewodowa FM

FM75

CO

AXIAL

AM

ANTENN

A

Rozciągnij
poziomo antenę
przewodową FM

Antena
ramowa AM

Advertising