Komma igång, Ansluta systemet – Sony CMT-CQ1 User Manual

Page 70

Advertising
background image

masterpage:Left

filename[C:\SON_SSIAXX_047\4244819411CMTCQ1CEL\04SE-CMTCQ1CEL\SE04CON-
CEL.fm]

4

SE

model name1[CMT-CQ1]

[4-244-819-41(1)]

Följ stegen 1 till 3 nedan för att ansluta systemet med medföljande kablar och tillbehör.

1

Anslut högtalarna.

Anslut höger och vänster högtalare till
SPEAKER-kontakterna enligt bilden
nedan.

2

Anslut FM- och AM-antennerna.

Installera och anslut AM-ramantennen.

Obs!

Håll antennerna på avstånd från högtalarkablarna.

3

Anslut nätkabeln till ett vägguttag.

Om kontakten inte passar i uttaget bör du ta
loss den medföljande adaptern (gäller
endast modeller som är utrustade med
adapter).

Starta systemet genom att trycka på ?/1.

Komma igång

Ansluta systemet

AM-ramantenn

Höger högtalare

Vänster högtalare

FM-trådantenn

FM75

CO

AXIAL

AM

ANTENN

A

Dra ut FM-
trådantennen
horisontellt

AM-
ramantenn

Advertising