Sharp Moduł ochrony danych User Manual

Page 84

Advertising
background image

10

SVENSKA

AVAKTIVERING AV ANDRA UTSKRIFTER ÄN PRINT HOLD JOBB

Om en utskrift lämnas i utmatningsfacket efter att det skrivits ut med skrivarläget finns det
risk för att någon annan tar dokumentet och släpper ut konfidentiella uppgifter. Det här
programmet används för att inaktivera alla utskriftsjobb, förutom de utskrifter som kräver att
utskriften startas via maskinens manöverpanel. Markera kryssrutan för att aktivera detta
program. För att skriva ut ett jobb när detta program är aktiverat ska man välja "Endast
lagring" i fältet "Behålla utskrift" i skrivardrivrutinen och sedan starta utskriften. För att
påbörja utskriften, ring upp filen via maskinens manöverpanel med hjälp av
dokumentarkiveringsfunktionen enligt anvisningarna i "HUR DU HÄMTER IN OCH
ANVÄNDER EN FIL" (sid. 7-13 i "ANVÄNDARMANUAL (för allmän information och
användning av kopieraren)"). Om "Lagra efter utskrift" eller "Testutskrift" har valts innan
utskriftskommandot har getts kommer inte utskrift att ske. Jobbet kommer istället att
förvaras i maskinen och kan skrivas ut via manöverpanelen med hjälp av
"JOBBINSTÄLLNINGAR" hos dokumentarkiveringsfunktionen på samma sätt som ett jobb
för "Endast lagring".

VISNINGSINST. FÖR JOBBSTATUSENS LISTA ÖVER AVSLUTADE
JOBB

Den här inställningen används för att välja om jobblistan som visas när "SLUTFÖRT" är valt
i fönstret för jobbstatus på touchpanelen (sid. 1-15 i "ANVÄNDARMANUAL (för allmän
information och användning av kopieraren)"). (Inställningen kan göras separat för läge
"UTSKRIFT", "SCANNA TILL", "FAXARB.", "INTERNETFAX" och "Sharp OSA-SCAN"*.)
Listan med AVSLUTADE JOBB lagrar och visar skrivarlägets användarnamn, fax/bild
destinationer, och information om de som skickat fax. Om du inte vill att denna information
ska visas av säkerhetsskäl, använd då detta program för att inaktivera att listan visas.
Ta bort kryssmarkeringen om du inte vill visa knappen "SLUTFÖRT" som används för att
visa listan AVSLUTADE JOBB i ett läge. Markera kryssrutan om du vill att knappen ska
visas. Tryck på [OK]-knappen när du är klar.

* Visas när programmets kommunikationsmodul (MX-AMX2) är installerad.

MX-FRX6U.book 10 ページ 2007年6月18日 月曜日 午前11時59分

Advertising
This manual is related to the following products: