Hibaelhárítási útmutató vevőszolgálat tisztítás – Whirlpool AKP 461 WH User Manual

Page 41

Advertising
background image

HU39

A sütő nem működik:

Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e.

A sütőt kapcsolja ki, majd újra be, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1.

Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát a “Hibakeresési útmutató” című részben foglalt pontok alapján megoldani.

2.

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.
Mindig adja meg:

a hiba rövid ismertetését;

a sütő pontos modelljét és típusát;

a szervizszámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a sütőtér jobb oldali peremén (akkor válik láthatóvá, ha
a sütő ajtaja nyitva van) található. A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;

a teljes címét;

a telefonszámát.

Amennyiben a készüléket javítani kell, forduljon javításra felhatalmazott vevőszolgálathoz (ez a garancia arra, hogy a
javításhoz eredeti alkatrészeket használnak fel és a javítási munkát megfelelően elvégzik).

A sütő külseje

FONTOS: ne használjon dörzshatású vagy korrozív mosószereket. H bármilyen ilyen termék véletlenül érintkezésbe
kerül a készülékkel, nedves ruhával azonnal törölje le.

Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a felületeket. Ha nagyon piszkos, adjon néhány csepp mosogatószert a vízhez.
Száraz ruhával törölje át.

Sütő belseje

FONTOS: ne használjon dörzsszivacsot, illetve fém súrolópárnát és kaparókat. Az idő múlásával ezek károsíthatják a
zománcozott felületeket és a sütőajtó üvegét.

A készüléket minden használat után hagyja kihűlni, de még lehetőleg langyos állapotban tisztítsa meg a rásült
ételmaradékok miatti lerakódásoktól és foltoktól (pl. nagy cukortartalmú élelmiszerek).

Használjon speciális sütőtisztítókat, és kövesse a szer gyártójának utasításait.

A sütőajtó üvegét erre alkalmas tisztítófolyadékkal tisztítsa meg. A sütő ajtaját a tisztítás megkönnyítése érdekében el
lehet eltávolítani (lásd KARBANTARTÁS).

A grill felső fűtőeleme (lásd KARBANTARTÁS) leereszthető (csak egyes modelleknél) a sütő mennyezetének megtisztítása
érdekében.

MEGJEGYZÉS: nagy víztartalmú ételek (pl. pizza, töltött zöldségek stb.) hosszan tartó sütése esetén az ajtó belsejében
és a tömítésen páralecsapódás keletkezhet. Ha a sütő már hideg, akkor egy ronggyal vagy szivaccsal törölje szárazra.

Tartozékok:

A tartozékokat minden használat után közvetlenül áztassa be mosogatószeres vízbe, használjon sütőkesztyűt, ha még
forrók.

Az ételmaradékok kefével vagy szivaccsal könnyen eltávolíthatók.

A sütő hátsó falának és katalitikus oldalpaneleinek (ha vannak) tisztítása:

FONTOS: ne használjon dörzshatású vagy korrozív mosószereket, durva keféket, edénysúrolókat vagy sütőtisztító
sprayket, amelyek károsíthatják a katalitikus felületeket, és veszlyeztethetik az öntisztító képességeket.

Működtesse a sütőt üresen légkeveréses funkcióval 200 °C-on körülbelül egy óráig.

Ezután hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt egy szivaccsal eltávolítaná az ételmaradványokat.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

VEVŐSZOLGÁLAT

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

-

Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.

-

Csak akkor végezze a sütő tisztítását, ha annyira lehűlt, hogy megérinthető.

-

Válassza le a készüléket az áramforrásról.

Advertising