Cisco one-year limited hardware warranty terms – Cisco Digital Camera User Manual

Page 19

Advertising
background image

19

Cisco One-Year Limited Hardware
Warranty Terms

There are special terms applicable to your hardware warranty and various
services that you can use during the warranty period. Your formal Warranty
Statement, including the warranties and license agreements applicable to

Cisco VT Camera

Suomalainen:

Tämä laite on direktiivien 73/23/ETY ja 89/336/ETY (kuten
muutettu direktiivissä 93/68/ETY) keskeisten vaatimusten ja
määräysten mukainen.

Svenska:

Denna utrustning uppfyller de väsentliga kraven och andra
villkor i direktiven 73/23/EEC och 89/336/EEC enligt ändringarna i
direktiv 93/68/EEC.

Advertising