Step2 Racing Room Combo User Manual

Page 5

Advertising
background image

5

OSTRZEŻENIE! RYZYKO UDUSZENIA.

NIGDY nie umieszczać łóżka w pobliżu okien, gdzie sznury żaluzji lub zasłon

mogą spowodować uduszenie dziecka.

NIGDY nie należy wieszać nad łóżkiem sznurków.

NIGDY nie umieszczać przedmiotów posiadających sznur, kabel czy taśmę, takich

jak sznurki od kaptura czy smoczka wokół szyi dziecka.

Obiekty te mogą zaczepić się o części łóżka.

F

B

A

D

E

C

x4

G

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH

OBRAŻEŃ CIAŁA.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

• Wymagany nadzór dorosłych.

• Maksymalna waga dziecka: 22,6 kg (zgodnie z wymogami)

Maksymalne obciążenie łóżka podwójnego: 90,7 kg. Wersja dwuosobowa wymaga

zastosowania standardowego materaca podwójnego.

Należy ZAWSZE stosować wymiary materaca dziecięcego.

NIE UŻYWAĆ materaców do łóżek wodnych lub wypełnionych samą pianką

UNIKAĆ RYZYKA ZAKLINOWANIA! NIE USTAWIAĆ łóżka przy ścianie, chyba że szc-

zelina pomiędzy łóżkiem i ścianą wynosi mniej niż 76 mm.

• Polecić dzieciom, aby nie używały zabawki, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana;

• Aby zmniejszyć ryzyko spowodowane przez wiercenie, wkręty zostały zaprojektowane w taki

sposób, że przeszywają

plastik i same tworzą gwinty. Należy uważać, aby nie dokręcić wkrętów zbyt mocno, inaczej mogą

nie złączyć części w odpowiedni sposób.
Należy sprawdzać produkt przed każdym użyciem. Mocno dokręcić połączenia

i wymienić uszkod zone lub zużyte części. W celu wymiany części należy

skontaktować się z firmą Step2.
Instrukcja czyszczenia:

• Ogólne czyszczenie: Do czyszczenia części plastikowych używać wody z dodatkiem

mydła. Części drewniane odkurzać przy pomocy suchej szmatki.

Umieszczanie naklejek:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku.

Dociskać od środka ku krańcom.

Sugerowane rozmieszczenie naklejek ozdobnych - arkusz naklejek należy podzielić

równomiernie na obie strony samochodu wyścigowego.

Instrukcja utylizacji:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi,

krajowymi przepisami.

OSTROŻNO: RYZYKO ZAKLINOWANIA.

Aby uniknąć niebezpiecznych szczelin, wszystkie materace używane w tym łóżku

powinny być pełnowymiarowymi materacami dla dzieci o wymiarach co najm-

niej 1310 mm długości, 690 mm szerokości i 100 mm grubości.

4 x 3” (7,62 cm)

4 x 1-7/8” (4,76 cm)

2 x 3” (7,62 cm)

2

Repeat to the other side.

Procédez de même de l’autre côté.

Repita en el lateral opuesto.

Ripetere sull’altro lato.

Herhaal aan de andere kant.

Repita para o outro lado.

Powtórzyć po drugiej stronie.

1-10 Toddler Bed/ Lit pour tout-petits / Cama infantil / Lettino / Peuterbed /

Cama de criança / Łóżko dziecięce

1

C

D

F

1

1

2

2

Advertising