Livarno Z31358-BS User Manual

Livarno Lighting

Advertising
background image

SI

SI

SI

SI

SI

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

SI

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

HU

SI

PL

PL

PL

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

J

Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke.

Otroci ne morejo prepozpoznati nevarnosti,

ki nastanejo pri uporabi električnih naprav.

J

Izdelka ne uporabljajte, če na njem ugotovite

kakršnekoli poškodbe.

J

POZOR! NEVARNOST EK-

SPLOZIJE! LED palične svetilke

ne uporabljajte v potencialno

eksplozivnem okolju, v katerem se nahajajo

vnetljive tekočine, vnetljivi plini ali vnetljiv prah.

J

Palična LED svetilka je zaščitena pred brizga-

jočo vodo. Izdelka, omrežnega adapterja in

adapterja za motorno vozilo nikoli ne smete

potapljati v vodo ali v druge tekočine. Sicer

obstaja nevarnost udara električnega toka!

Izdelka nikoli ne obešajte v bližino umivalnika,

ribnika in podobnega.

J

LED palično svetilko priključite samo na pra-

vilno instalirano vtičnico ali na ustrezen vži-

galnik za cigarete. Konkretna napetost mora

ustrezati podatkom v poglavju „Tehnični

podatki“.

J

Poskrbite, da bo vtičnica dobro dostopna,

zato da boste po potrebi lahko hitro izklopili

električni vtič.

J

Proizvoda ne spreminjajte ali popravljajte

sami. LED žarnic ne morete in ne smete zame-

njati.

POZOR! Zaščitne prevleke LED lučk ni mogoče

zamenjati. Palično LED svetilko zavrzite, če

na zaščitni prevleki opazite razpoke ali sledi

preloma.

J

Izdelek zavrzite, če so palična LED svetilka,

priključna napeljava ali adapter poškodovani.

J

LED palične svetilke ne priključite, če so svetilka,

električni kabel ali vtič poškodovani ali je LED

palična svetilka padla na tla.

J

Zagotovite, da ostri robovi in vroči predmeti

ne bodo poškodovali električnih kablov. Vse

kable pred uporabo v celoti odvijte.

J

Lahko vnetljive izdelke hranite stran od izdelka.

Nikoli ne obešajte predmetov nad LED palično

svetilko ali omrežni adapter in ju ne prekrivajte.

J

Omrežni adapter / vtič potegnite iz vtičnice /

vžigalnika za cigarete, kadar LED palične

svetilke ne uporabljate in preden jo čistite. To

storite tudi takrat, kadar se med obratovanjem

ali polnjenjem pojavi očitna motnja, npr. dim,

vonj po zažganem itn. ali v primeru nevihte.

Pri vedno vlecite omrežni adapter / vtič, nikoli

kabla.

J

Proizvod zaščitite pred ekstremno vročino,

mrazom ter pred močnimi tresljaji in udarci.

A hibás vagy elhasznált akkukat az 2006 / 66 / EC

irányelv szerint kell reciklálni. Juttassa vissza az

akku csomagot és / vagy a készüléket az ajánlott

gyűjtőhelyeken keresztül.

Pb

Az akkuk téves mentesítése

általi környezeti károsodások!

Az akkukat nem szabad a háztartási szeméttel

mentesíteni. Azok mérgező hatású nehézfémeket

tartalmazhatnak és különleges kezelést ígénylő

hulladékoknak számítanak. A nehézfémek vegyi

szimbólumai a következők: Cd = kádmium,

Hg= higany, Pb = ólom.

EMC

LED PALIČNA SVETILKA

Q

Predvidena uporaba

Izdelek služi tako za osvetljevanje v suhih notra-

njih prostorih kot tudi v zunanjih območjih. Pri

uporabi v zunanjih območjih ne potrebno omre-

žni adapter zaščititi pred vlago in vremenskimi

vplivi. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi.

Q

Opis delov

1

kavelj

2

kontrolna LED

3

omrežni adapter

4

adapter za motorno vozilo (za vžigalnik za

cigarete)

5

stikalo za VKLOP / IZKLOP

6

priključna doza

Q

Tehnični podatki

Žarnice:

60 LED lučk (bele,

niso zamenljive)

Akumulatorske

baterije svetilke:

3 x AA NiMH,

1800 mAh (niso

zamenljive)

Trajanje polnjenja:

pribl. 11 ur

Trajanje svetenja:

pribl. 1,5 ure (pri popol-

noma napolnjenih

akumulatorskih bateri-

jah)

Življenjska doba LED lučk: pribl. 100.000 ur

Zaščitni razred:

Vrsta zaščite:

IP44

Omrežni adapter:

Vhod:

100-240 V ~ 50 Hz

Izhod:

9 V , 500 mA

Model:

SA/6PA/12FEU090050

Zaščitni razred:

Vrsta zaščite:

IP20

Vžigalnik za cigarete:

Vhod:

12 V

Izhod:

12 V

Q

Obseg dobave

1 palična LED svetilka

1 omrežni adapter

1 adapter za motorno vozilo (za vžigalnik za

cigarete)

1 navodilo za uporabo

Varnostna navodila

J

OPOZORILO!

ŽIVLJEN-

SKA NEVARNOST IN NEVAR-

NOST NESREČE ZA DOJENČKE

IN OTROKE! Otrok z embalažnim materia-

lom nikoli ne pustite nenadzorovanih. Obstaja

nevarnost zadušitve z embalažnim materia-

lom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti.

Otrok ne pustite v bližino embalažnega mate-

riala. Ta izdelek ni igrača.

J

Otroci ali osebe, ki jih primanjkuje znanja ali

izkušenj v ravnanju z napravo, ali ki so ome-

jeni v telesnih, senzoričnih ali duševnih zmo-

gljivostih, naprave ne smejo uporabljati brez

nadzora oziroma samo pod vodstvom druge

osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke

J

Óvja a terméket erős hőtől, hidegtől valamint

erős rázkodásoktól és ütésektől.

J

Ne erősítse a kampót 1 forró tárgyakra. Az

a LEDes rúdlámpa súlya által deformálódhat /

elgörbülhet.

Q

A használat előtt

Q

A LED-es rúdlámpa feltöltése

Utalás: A LED-es rúdlámpát egy a háztartásban

szokásos hálózati csatlakozó dugaljzaton keresz-

tül vagy a gépkocsija cigarettagyújtóján keresztül

töltheti fel.

Tipp: A gépkocsija akku-telepe lemerülésének

az elkerülése végett azt ajánljuk, hogy a LED-es

rúdlámpát egy a háztartásban szokásos hálózati

csatlakozó dugaljzaton keresztül töltse fel.

VIGYÁZAT! Ne csatlakoztassa a LED-es rúdlámpát

a gépkocsija cigarettagyújtójához, ha a gépkocsi

akku-telepe régi és elhasználódott. Megtörténhet,

hogy a gépkocsija motorját már nem tudja beindítani.

Utalás: Ahhoz, hogy a LED-es rúdlámpát kábel

nélkül használni tudja, a használat előtt fel kell

töltse az integrált akkukat. Egy feltöltési folyamat

kb. 11 óra hosszat tart. Az akkuk szilárdan van-

nak a LED-es rúdlámpa fogantyújába beépítve.

Utalás: Az első használat előtt öltse fel a LED-es

rúdlámpa akkuit kb. 12 órán keresztül.

Utalás: A LED-es rúdlámpát töltse fel legalább

egyszer egy hónapban, ha azt hosszabb ideig

nem használta.

Utalás: Ha a LED-es rúdlámpa hosszabb időn

keresztül (kb. 2 hónap) nem lett feltöltve, az integ-

rált akkuk nyugalmi állapotban lehetnek. Az akkuk

újra aktiválásához a LED-es rúdlámpát töltse fel és

merítse le többször egymásután.

j

A feltöltési folyamat idejére kapcsolja ki a

LED-es rúdlámpát (a BE- / KI-kapcsolót 5

állítsa a 0 helyzetre).

j

Távolítsa el a LED-es rúdlámpa alsó oldalán

található védő gumi sapkát.

j

Dugja a hálózati adapter 3 ill. gk-adapter

4

csatlakozó dugóját a LED-es rúdlámpa

fogantyúján található csatlakozó hüvelybe 6 .

Utalás: Egy cigarettagyújtón keresztüli fel-

töltésnél a dugót mindig teljesen be kell dugni

a gépkocsi cigarettagyújtójába. Ellenkező

esetben a túlhevülés miatt tűzveszély áll fenn.

j

Dugja a hálózati adaptert 3 egy hálózati

csatlakozó dugaljzatba ill. a gk-adaptert 4

a gépkocsija cigarettagyújtójába.

Utalás: A termék túltöltődés védelemmel

rendelkezik. Ennek ellenére a feltöltési folya-

mat befejezése után válassza le a LED-es

rúdlámpát az áramellátó hálózatról.

Utalás: A feltöltési folyamat ideje alatt az

ellenőrző-LED 2 pirosan világit. Amikor a

feltöltési folyamat befejeződött az ellenőrző-

LED 2 zölden világit. Amikor az ellenőrző-

LED 2 zölden világit, húzza ki a hálózati

adapert 3 a hálózati csatlakozó dugaljzatból

ill. a gk-adaptert 4 a cigarettagyújtóból. Az

akku-telep letöltődésének az elkerüléséhez

válassza le az adaptert a LED-es rúdlámpáról.

j

Mielőtt a LED-es rúdlámpát üzembe venné

dugja a gumi védő sapkát újra a csatlakozó

hüvelyre 6 . Ellenkező esetben, ha a LED-es

rúdlámpát külterületen használja, víz kerülhet

a csatlakozó hüvelybe 6 .

Q

Használat

VIGYÁZAT BALESETVESZÉLY! Lehetőleg

ne használja a LED-es rúdlámpát útközben a gép-

kocsiban. A LED-es rúdlámpa a gépkocsiban tör-

ténő használatával nem szabad a vezetőt és a

gépkocsi utasait veszélyeztetni. Tárolja és rögzítse

a LED-es rúdlámpát úgy, hogy a termék által

sérülésveszély teljes fékezés alkalmával se állhas-

son elő és azt károsodás ne érhesse.

Utalás: Fennáll a lehetősége arra, hogy a LED-

Stableuchtees rúdlámpát az akasztóhorog 1 .

Q

A LED-es rúdlámpának az

áramellátáshoz való csatla-

koztatás nélküli használata

j

Töltse fel teljesen a LED-es rúdlámpát a „LED-es

rúdlámpa feltöltése“ fejezetben leírtak szerint.

j

A LED-es lámpa bekapcsolásához állítsa a

BE- / KI-kapcsolót 5 az I helyzetbe.

j

A LED-es lámpa kikapcsolásához állítsa a

BE- / KI-kapcsolót 5 a 0 helyzetbe.

Q

Hibák elhárítása

Hiba

Lehetséges ok és

segítség

Nem működik - A hálózati adapter 3 ill. a

gk-Adapter 4 nincsenek

teljes mértékben bedugva.

Hiba

Lehetséges ok és

segítség

Az ellenőrző-

LED 2 nem

világit.

Cigarettagyújtóhoz való

csatlakoztatásnál:

- Van e a cigarettagyújtónak

áramellátása? Egyes cigaret-

tagyújtók áramellátása csak

bekapcsolt motornál működik.

- Vizsgálja meg a jármű bizto-

sítóit.

A feltöltési

folyamat túl

hosszú ideig tart

Cigarettagyújtóhoz való

csatlakoztatásnál:

- A jármű akku-telepe túl

gyenge?

Q

Karbantartás és tisztítás

A termék karbantartásmentes. A világító diódák

nem kicserélhetők.

J

Kapcsolja ki a terméket és válassza le az

elektromos hálózatról, mielőtt megtisztítja.

J

Sohase merítse a terméket vízbe vagy más

folyadékokba.

J

Semmiképpen se használjon erre a célra maró

hatású tisztítószereket.

j

Tisztítsa meg rendszeresen a terméket egy

száraz, szöszmentes kendővel. Erősebb szeny-

nyeződések esetén használjon egy enyhén

megnedvesített kendőt.

Q

Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anya-

gokból áll, amelyeket a helyi újraérté-

kesítési helyeken mentesíthet.

A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetősé-

geit a községe, vagy városa illetékes hivatalánál

tudhatja meg.

A környezetvédelem érdekében ne

dobja a kiszolgált készülét a háztartási

szemétbe, hanem juttassa azt el egy

szakszerű mentesítéshez. A gyűjtőhe-

lyeket és azok nyitvatartási idejét az

illetékes hivatalánál érdeklődheti meg.

LED MUNKALÁMPA

Q

Rendeltetésszerű használat

A termék úgy száraz beltéri, mint kültéri világításra

is szolgál. Kültéri alkalmazás esetén a hálózati

adaptert a nedvességtől és az időjárás viszontag-

ságaitól védeni kell. A termék nem ipari felhaszná-

lásra készült.

Q

A részek megnevezése

1

akasztóhorog

2

ellenőrző-LED

3

hálózati adapter

4

gk-adapter (cigarettagyújtóhoz)

5

BE- / KI-kapcsoló

6

csatlakozó hüvely

Q

Műszaki adatok

Világító eszközök: 60 LED (fehérek, és nem

kicserélhetők)

Lámpa-akkuk:

3 x AA Ni-MH, 1800 mAh

(nem kicserélhetők)

Feltöltési idő:

kb. 11 óra

Világítási időtartam: kb. 1,5 óra (teljesen

feltöltött akkuk esetén)

LED-ek élettartama: kb. 100.000 óra

Védettségi osztály:

Védettség:

IP44

Hálózati adapter:

Bemenet:

100-240 V ~ 50 Hz

Kimenet:

9 V , 500 mA

Modell:

SA/6PA/12FEU090050

Védettségi osztály:

Védettség:

IP20

Cigarettagyújtó adapter:

Bemenet:

12 V

Kimenet:

12 V

Q

A szállítmány tartalma

1 LED—es rúdlámpa

1 hálózati adapter

1 gk-adapter a cigarettagyújtó számára

1 használati utasítás

Biztonsági tudnivalók

J

FIGYELMEZTETÉS!

ÉLET-

ÉS BALESETVESZÉLY KIS-

GYERMEKEK ÉS GYERMEKEK

SZÁMÁRA! Sohase hagyja a gyerekeket

felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A

csomagolóanyagok által fulladásveszély áll

fenn. A gyerekek gyakran lebecsülik a veszé-

lyeket. Tartsa a gyerekeket a csomagolóanya-

goktól mindig távol. Ez a termék nem játékszer.

J

Gyerekek, vagy olyan személyek, amelyek-

nek a készülékkel való járással kapcsolatos

tudásuk, vagy tapasztalatuk hiányos, vagy a

testi, a szenzoriális, vagy szellemi képességei

korlátozottak, nem szabad a készüléket egy a

biztonságukért felelős személy felügyelete,

vagy irányítása nélkül használják. Vigyázni

kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a

készülékkel.

J

Ez a termék nem játék, nem való gyermekek

kezébe. A gyermekek nem tudják felismerni a

veszélyeket, melyek elektromos termékek

használatánál keletkeznek.

J

Ne használja a terméket, ha valamilyen káro-

sodást észlel.

J

VIGYÁZAT! ROBBANÁSVE-

SZÉLY! Ne használja a LED-es

rúdlámpát robbanásveszélyes kör-

nyezetben, amelyben gyúlékony gőzök,

gázok találhatók.

J

A LED-es rúdlámpa fröccsenő vizzel szemben

védett. A terméket, a hálózati adaptert, vala-

mint a gk-adaptert sohase szabad vízbe vagy

más folyadékokba meríteni. Ellenkező eset-

ben áramütés veszélye áll fenn! Sohase

akassza a terméket mosdók, vízmedencék

vagy hasonlók közelébe.

J

A LED-e rúdlámpát csak szabályszerűen

felszerelt csatlakozó dugóhoz, vagy találó

cigarettagyújtóhoz csatlakoztassa. A

mindenkori feszültség a „Műszaki adatok“

fejezetben megadottnak kell megfeleljen.

J

Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó

dugaljzat jól elérhető legyen, hogy szükség

esetén a hálózati csatlakozó dugót abból

hamar ki lehessen húzni.

J

Ne végezzen el változtatásokat vagy javítá-

sokat a terméken. A LED-eket nem lehet és

nem szabad kicserélni.

VIGYÁZAT! A LED-ek védőburkolata nem

kicserélhető. Mentesítse a LED-es rúdlámpát,

ha a védőburkolaton repedéseket vagy törés-

nyomokat állapít meg.

J

Mentesítse a terméket, ha a LED-es rúdlámpa,

a hálózati csatlakozó kábel vagy az adapter

megsérült.

J

Ne csatlakoztassa a LED-es rúdlámpát az

áramellátáshoz, ha a lámpa, a csatlakozó

vezeték vagy a csatlakozó dugó sérültek,

vagy a LED-es rúdlámpa leesett.

J

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábelt éles

szélek vagy forró felületek ne károsíthassák

meg. A használat előtt göngyölítse ki vala-

mennyi kábelt teljesen.

J

Tartsa a könnyen gyúlékony anyagokat a ter-

méktől távol. Sohase akasson más tárgyakat

a LED-es rúdlámpa vagy a hálózati adapter

fölé vagy ne takarja azokat le.

J

Húzza ki a hálózati adaptert / csatlakozó

dugót a csatlakozó dugaljzatból / cigaretta-

gyújtóból, ha a LED-es rúdlámpát már nem

használja és mielőtt azt megtisztítja. Ezt tegye

meg akkor is, ha az üzemelés vagy a feltöltés

ideje alatt nyilvánvalóan zavarok állnak elő,

pld. füstölés, égés szag stb., vagy viharok

esetén. Eközben mindig a hálózati adapert /

csatlakozó dugót húzza, és ne a kábelt.

Q

Zastosowanie lampy

warsztatowej LED bez prądu

j

Lampę warsztatową LED należy całkowicie

naładować w sposόb podany w rozdziale

„Ładowanie lampy warsztatowej LED“.

j

Przełącznik ZAŁ. / WYŁ. 5 usytuować na

pozycję I, aby załączyć lampę warsztatową

LED.

j

Przełącznik ZAŁ. / WYŁ. 5 usytuować na

pozycję 0, aby wyłączyć lampę warsztato-

wą LED

Q

Usuwanie usterek

Usterka

Możliwe przyczyny uste-

rek oraz środki zaradcze

Brak

funkcji

- Zasilacz 3 lub zasilacz

samochodowy 4 nie jest

całkowicie włożony.

Lampa kontrol-

na LED 2 nie

świeci.

Na połączeniu

zapalniczki:

- Jest zapalniczka zasilona

energią? Niektόre zapalniczki

są zasilane dopiero w momen-

cie zapalenia motoru.

- Proszę skontrolować bez-

pieczniki w samochodzie.

Usterka

Możliwe przyczyny uste-

rek oraz środki zaradcze

Proces łado-

wania trwa

zbyt długo

Na połączeniu

zapalniczki:

- Akumulator samochodu za

słaby?

Q

Konserwacja oraz

czyszczenie

Niniejszy produkt nie wymaga konserwacji.

Diody świecące nie są wymienne.

J

Przed przystąpieniem do czyszczenia pro-

duktu należy go wyłączyć i odłączyć od sie-

ci elektrycznej.

J

Proszę nigdy nie zanurzać niniejszego pro-

duktu w wodzie lub innych cieczach.

J

W żadnym przypadku nie należy stosować

żrących środkόw czyszczących.

j

Proszę regularnie czyścić niniejszy produkt

suchą, nie strzępiącą się ścierką. W przypadku

silniejszego zabrudzenia proszę zastosować

lekko zwilżoną ścierkę.

Q

Utylizacja

Opakowanie składa się wyłącznie z

materiałów przyjaznych dla środowiska,

które można oddać do utylizacji do

lokalnych punktów recyklingu.

O możliwościach utylizacji zużytego produktu za-

sięgnijcie Państwo informacji w urzędach

gminy lub miasta.

W przypadku usuwania do odpadów

wysłużonego urządzenia, nie należy

w interesie środowiska naturalnego

wyrzucać go do odpadów pochodzą-

cych z gospodarstw domowych, lecz

dostarczyć je do specjalistycznego

punktu usuwania odpadów. Informacji

o zbiorczych punktach usuwania

odpadów i godzinach ich otwarcia

zasięgnij w kompetentnym zarządzie.

Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy

poddawać recyklingowi zgodnie z dyrektywą

2006 / 66 / EC. Akumulatory i / lub urządzenie

należy przekazywać do dostępnych punktów

zbiórek.

Pb

Szkody środowiskowe na sku-

Szkody środowiskowe na sku-

tek niewłaściwego usuwania

akumulatorów!

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów

komunalnych. Mogą one zawierać szkodliwe

metale ciężkie i należy je traktować jako odpady

specjalne. Chemiczne symbole metali ciężkich są

następujące: Cd = kadm, Hg= rtęć, Pb = ołów.

EMC

Q

Zastosowanie

OSTROŻNIE ZAGROŻENIE WYPAD-

KIEM! Lampy warsztatowej LED nie powinno się

stosować w pojeździe w trakcie jazdy. W trakcie

zastosowania lampy warsztatowej LED w pojeź-

dzie, nie powinno istnieć zagrożenie dla kierowcy

oraz pasażerόw. Lampę warsztatową LED należy

zawsze w ten sposόb składować oraz zamoco-

wać, aby rόwnież w trakcie pełnego hamowania

nie zaistniało zagrożenie obrażenia spowodowa-

nego przez produkt lub jego uszkodzenia.

Wskazόwka: Istnieje możliwość zamocowa-

nia lampy warsztatowej LED za pomocą haka

1

.

MAŁYCH DZIECI! Proszę nie pozostawiać

dzieci bez nadzoru z materiałem opakowa-

niowym. Istnieje zagrożenie uduszeniem,

wywołane przez materiał opakowaniowy.

Dzieci często nie doceniają istniejących

zagrożeń. Dzieci powinny zawsze przeby-

wać z dala od materiału opakowaniowego.

Niniejszy produkt nie jest zabawką.

J

Dzieciom lub osobom, którym brak wiedzy

lub doświadczenia w obchodzeniu się z

urządzeniem oraz osobom, które są ograni-

czone pod względem ich fizycznych, senso-

rycznych lub duchownych zdolności, nie

wolno obsługiwać urządzenia bez nadzoru

lub wskazówek osoby odpowiedzialnej za

ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nad-

zorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

J

Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci.

Dzieci nie potrafią oszacować zagrożeń

wywoływanych przez kontakt z urządzenia-

mi elektrycznymi.

J

Nie powinno się stosować produktu jeśli

posiada on jakiekolwiek uszkodzenia.

J

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE

EKSPLOZJĄ! Lampy warsztato-

wej LED nie należy stosować w

środowisku zagrożonym wybuchem, w obec-

ności łatwopalnych oparów, gazów lub

pyłów.

J

Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna.

Niniejszego produktu, zasilacza oraz zasila-

cza samochodowego nie wolno jednak nigdy

zanurzać w wodzie lub innych cieczach. W

przeciwnym razie istnieje zagrożenie poraże-

nia prądem elektrycznym! Produktu nie wolno

nigdy zawieszać w pobliżu umywalek, stawόw

lub podobnych.

J

Lampę warsztatową LED należy podłączyć

jedynie do prawidłowo zainstalowanego

gniazda lub odpowiedniej zapalniczki pojazdu.

Odpowiednie napięcie musi być zgodne z

danymi podanymi w rozdziale „Dane tech-

niczne“.

J

Proszę przy tym zwracać uwagę, aby w

razie nagłej potrzeby usunięcia wtyczki z

gniazdka było ono zawsze dobrze dostępne.

J

Proszę nie przeprowadzać żadnych zmian

lub napraw na produkcie. Żarόwek LED nie

można i nie wolno wymieniać.

OSTROŻNIE! Powłoka ochronna diod LED

nie jest wymienna. W przypadku stwierdze-

nia pęknięć lub śladόw złamań na powłoce

ochronnej, należy lampę warsztatową LED

usunąć do odpadόw.

J

Produkt należy usunąć do odpadόw w

przypadku stwierdzenia uszkodzeń lampy

warsztatowej LED, przewodu połączeniowe-

go lub zasilacza.

J

Lampy warsztatowej LED nie należy podłą-

czyć, kiedy lampa, przewόd sieciowy lub

wtyczka uszkodzone są lub gdy lampa spadła.

J

Proszę przy tym zwracać uwagę, aby prze-

wody sieciowe nie zostały uszkodzone przez

ostre krawędzie lub gorące przedmioty. Przed

użyciem należy całkowicie rozwinąć wszystkie

przewody.

J

Materiały łatwopalne należy trzymać z dala

od produktu. Nie należy zawieszać jakichkol-

wiek przedmiotόw nad lampą warsztatową

LED lub nad zasilaczem i nie należy ich na-

krywać.

J

Zasilacz / wtyczkę należy usunąć z gniazdka /

zapalniczki, kiedy lampa warsztatowa LED

nie jest w użyciu oraz przed czyszczeniem.

Należy tego rόwnież dokonać, jeśli w trakcie

zastosowania lub ładowania akumulatora

wystąpi widoczne zakłόcenie, np. dym,

zapach spalenizny itp., lub w trakcie burzy.

Należy zawsze pociągać za zasilacz /

wtyczkę, nigdy za przewόd.

J

Proszę chronić niniejszy produkt przed wysoką

temperaturą, zimnem, jak rόwnież przed

mocnymi wstrząsami oraz uderzeniami.

J

Haka 1 nie należy zawieszać na gorących

przedmiotach. Może dojść do jego deformacji /

wygięcia, spowodowanego ciężarem włas-

nym lampy warsztatowej LED.

Q

Przed zastosowaniem

Q

Naładowanie lampy

warsztatowej LED

Wskazόwka: Lampę warsztatową LED można

naładować na standardowym gniazdku domo-

wym lub na zapalniczce samochodowej.

Rada: Zalecamy naładowanie lampy

warsztatowej LED na standardowym gniazdku

domowym, aby uniknąć rozładowania baterii

samochodowej.

OSTROŻNIE! Lampy warsztatowej LED nie należy

podłączyć do zapalniczki pojazdu w przypadku,

kiedy akumulator pojazdu jest stary i zużyty. Może

się zdarzyć, że nie da się uruchomić silnika pojazdu.

Wskazόwka: Aby mόc zastosować lampę

warsztatową LED bez przewodu, należy przed jej

użyciem naładować wbudowane baterie. Proces

ładowania trwa ok. 11 godzin. Akumulatory są

na stałe zabudowane w uchwycie lampy war-

sztatowej LED

Wskazόwka: Przed pierwszym zastosowa-

niem lampy warsztatowej LED należy ją ładować

przez okres ok. 12 godzin.

Wskazόwka: Lampę warsztatową LED należy

naładować co najmniej raz w miesiącu, o ile nie

jest ona używana przez dłuższy okres czasu.

Wskazόwka: O ile lampa warsztatowa LED nie

została naładowana przez dłuższy okres czasu (ok.

2 miesiący), wbudowane akumulatory mogą przejść

w tryb spoczynku. Należy naładować i rozładować

lampę warsztatową LED kilka razy z rzędu, aby

ponownie uaktywnić wbudowane baterie.

j

W trakcie procesu ładowania należy wyłą-

czyć lampę warsztatową LED (przełącznik

ZAŁ. / WYŁ. 5 ustawić na pozycję 0).

j

Należy usunąć gumową osłonę ochronną na

spodzie lampy warsztatowej LED.

j

Należy włożyć wtyczkę połączeniową zasi-

lacza 3 lub zasilacza samochodowego 4

do gniazda połączeniowego 6 w uchwycie

lampy warsztatowej LED.

Wskazόwka: W trakcie ładowania

poprzez zapalniczkę samochodową wtyczka

musi być zawsze całkowicie włożona do

zapalniczki samochodowej pojazdu. W

przeciwnym razie istnieje zagrożenie

pożarem przez przegrzanie.

j

Należy włożyć zasilacz 3 do gniazdka lub

zasilacz samochodowy 4 do zapalniczki

samochodowej pojazdu.

Wskazόwka: Produkt posiada zabezpie-

czenie przed przeciążeniem. Jednakże po

zakończeniu procesu ładowania należy odłą-

czyć lampę warsztatową LED od zasilania.

Wskazόwka: W trakcie procesu ładowania

lampa kontrolna LED 2 świeci czerwono. Po

zakończeniu procesu ładowania lampa

kontrolna LED 2 świeci zielono. Po zapaleniu

się lampy kontrolnej LED 2 na zielono, należy

usunąć zasilacz 3 z gniazdka lub zasilacz

samochodowy 4 z zapalniczki samochodo-

wej. Należy go rόwnież usunąć z lampy

warsztatowej LED, aby nie wyładować baterii.

j

Przed zastosowaniem lampy warsztatowej

LED należy ponownie zamocować gumową

osłonę ochronną na gniazdo połączeniowe

6

. W przeciwnym razie woda może wnik-

nąć do gniazda połączeniowego 6 , w trak-

cie zastosowania lampy warsztatowej LED na

terenie zewnętrznym.

Contact your local refuse disposal authority for

more details of how to dispose of your worn-out

product.

To help protect the environment,

please dispose of the product properly

when it has reached the end of its use-

ful life and not in the household waste.

Information on collection points and

their opening hours can be obtained

from your local authority.

Defective or exhausted rechargeable batteries

must be recycled in accordance with Directive

2006 / 66 / EC. Return the battery and / or the

device through the appropriate collection facilities.

Pb

Improper disposal of recharge-

able batteries can damage the

environment!

Rechargeable batteries must not be disposed of

with the household refuse. They may contain toxic

heavy metals and require to be handled as special

waste. The chemical symbols of heavy metals are:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

EMC

LAMPA WARSZTATOWA LED

Q

Zastosowanie zgodne z

przeznaczeniem

Produkt wykorzystywany jest zarówno do oświet-

lenia w suchych pomieszczeniach wewnętrznych,

jak i na zewnątrz. W przypadku stosowania na

zewnątrz, zasilacz musi być chroniony przed wil-

gocią oraz przed warunkami atmosferycznymi.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komer-

cyjnego.

Q

Opis części

1

Hak

2

Lampka kontrolna LED

3

Zasilacz

4

Zasilacz samochodowy (z gniazda zapalniczki)

5

Przełącznik ZAŁ. / WYŁ.

6

Gniazdo połączeniowe

Q

Dane techniczne

Żarόwki:

60 diod LED (białe, nie

wymienne)

Baterie lampy:

3 x AA Ni-MH, 1800 mAh

(nie wymienne)

Czas ładowania:

ok. 11 godzin

Czas świecenia:

ok. 1,5 godziny (po

pełnym naładowaniu

akumulatora)

Żywotność diod LED: ok. 100.000 godzin

Klasa ochrony:

Rodzaj ochrony:

IP44

Zasilacz:

Wejście:

100-240 V ~ 50 Hz

Wyjście:

9 V , 500 mA

Model:

SA/6PA/12FEU090050

Klasa ochrony:

Rodzaj ochrony:

IP20

Zapalniczka pojazdu:

Wejście:

12 V

Wyjście:

12 V

Q

Zakres dostawy

1 Lampa warsztatowa LED

1 Zasilacz

1 Zasilacz samochodowy z gniazda zapalniczki

1 Instrukcja obsługi

Wskazówki

bezpieczeństwa

J

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZ-

PIECZEŃSTWO URAZU I

ZAGROŻENIE ŻYCIA DLA

Q

Maintenance and cleaning

The product requires no maintenance. The LEDs

cannot be replaced.

J

Switch off and disconnect the product from

the power supply before you clean it.

J

Never immerse the product in water or other

liquids.

J

Do not use corrosive cleaning agents.

j

Clean the product regularly with a dry, fluff-

free cloth. Use a slightly moist cloth to remove

any stubborn dirt.

Q

Disposal

The packaging is made entirely of

recyclable materials, which you may

dispose of at local recycling facilities.

accessible so that you can pull the plug quick-

ly out of the socket if necessary.

J

Do not carry out any modifications or repairs

to the product yourself. The LEDs cannot and

must not be replaced.

CAUTION! The protective surround to the

LEDs cannot be replaced. Dispose of the LED

work lamp if you discover cracks or signs of

fracture on the protective surround.

J

Dispose of the product if the LED work lamp,

mains adapter or car adapter is damaged.

J

Never connect the LED work lamp to a power

supply socket if the LED work lamp, power

lead or socket is damaged or the LED work

lamp has been dropped.

J

Ensure that the power lead cannot become

damaged by sharp edges or hot objects.

Unwind all the lead completely before use.

J

Keep easily flammable materials away the

product. Never hang objects above the LED

work lamp or the mains adapter and never

cover them.

J

Pull the mains adapter / plug out of the mains

socket / cigarette lighter socket when you are

not using the LED work lamp or before you

clean it. Do this as well if signs of a fault

develop during use or charging, e.g. smoke,

burning smell etc., or during a storm. When

doing this, pull directly on the mains adapt-

er / plug and not on the lead.

J

Protect the product against heat, cold, strong

vibrations and impacts.

J

Do not attach the hook 1 to hot objects. The

dead weight of the LED work lamp might

cause the hook to deform or bend out of shape.

Q

Before use

Q

Charging the LED work lamp

Note: You can charge the LED work lamp from

an ordinary domestic mains power outlet or from

the cigarette lighter socket in your vehicle.

Tip: We recommend that you charge the LED

work lamp from an ordinary domestic mains power

outlet to avoid draining your vehicle’s battery.

CAUTION! Do not connect the LED work lamp

to the cigarette lighter socket of your vehicle if the

vehicle battery is old or degraded. Failure to

observe this advice may result in your vehicle’s

engine not starting.

Note: To use the LED work lamp without an

adapter, you must first charge the integral re-

chargeable batteries. It takes 11 hours to charge

the integral batteries. The rechargeable batteries

are permanently installed in the handle of the LED

work lamp.

Note: Charge the LED work lamp for approxi-

mately 12 hours before first use.

Note: Charge the LED work lamp at least once

a month, if it is to remain unused for an extended

period of time.

Note: If the LED work lamp has not been charged

for an extended period of time (approx. 2 months),

you could find that the integral rechargeable bat-

teries have entered a dormant state. Charge and

discharge the LED work lamp a number of times

in succession to reactivate the integral rechargea-

ble batteries.

j

Switch off the LED work lamp during the

charging process (set the ON / OFF switch

5

to position 0).

j

Remove the rubber protection cap from the

bottom of the LED work lamp.

j

Insert the power output connection plug of

the mains adapter 3 or the car adapter 4

into the power input connection socket 6 in

the handle of the LED work lamp.

Note: During charging from a cigarette lighter

socket, ensure that the plug is always completely

inserted into the cigarette lighter socket of the

vehicle. Failure to observe this advice may result

in risk of fire from overheating.

j

Insert the mains adapter 3 into a mains

socket or the car adapter 4 into the ciga-

rette lighter socket of your vehicle.

Note: The product has an overcharging

protection system. Nevertheless, you should

disconnect the LED work lamp from the mains

once the charging process is complete.

Note: The indicator LED 2 illuminates red

during the charging process. When the

charging process is complete, the indicator

LED 2 illuminates green. When the indicator

LED 2 illuminates green, pull the mains

adapter 3 out of the mains socket or the car

adapter 4 out of the cigarette lighter socket.

Disconnect the adapter from the LED work

lamp to prevent the batteries from discharg-

ing themselves.

j

Place the rubber protection cap back on the

power input connection socket 6 before you

start to use the LED work lamp again. Other-

wise water could enter the power input con-

nection socket 6 if the LED work lamp is

used outdoors.

Q

Use

CAUTION – RISK OF ACCIDENT! If at

all possible, do not use the LED work lamp in a

moving vehicle. If the LED work lamp is used in a

vehicle, it must not be allowed to endanger the

safety of the driver or passengers. Always store

and secure the LED work lamp in such a way that

there is no risk of injury from or damage to the

product, even during full braking.

Note: You can secure the LED work lamp in

place using the hook 1 .

Q

Using the LED work lamp

disconnected from a power

supply

j

Fully charge the LED work lamp, as described in

the section on “Charging the LED work lamp”.

j

Set the ON / OFF switch 5 to position I to

switch on the LED work lamp.

j

Set the ON / OFF switch 5 to position 0 to

switch off the LED work lamp.

Q

Troubleshooting

Fault

Possible causes and cures

No

functions

- Mains adapter 3 or car adapter

4

is not fully inserted.

Fault

Possible causes and cures

Indicator

LED 2

does not

illuminate

When connected to a

cigarette lighter socket:

- Is the cigarette lighter socket

supplied with power? Some

cigarette lighter sockets only

supply power with the ignition

switched on.

- Check the fuse in the vehicle.

Charging

takes a

very long

time

When connected to a

cigarette lighter socket:

- Vehicle battery too weak?

LED WORK LAMP

Q

Proper use

The product is intended for providing illumination

in dry indoor rooms and in outdoor environments.

If used outdoors the mains adapter must be pro-

tected from moisture and the weather. The prod-

uct is not intended for commercial use.

Q

Description of parts and

features

1

Hook

2

Indicator LED

3

Mains adapter

4

Car adapter (for cigarette lighter socket)

5

ON / OFF switch

6

Power input connection socket

Q

Technical data

Light bulb:

60 LEDs (white,

non-replaceable)

Lamp rechargeable

batteries:

3 x AA NiMH, 1800 mAh

(not replaceable)

Charging time:

approx. 11 hours

Burn time:

approx. 1.5 hours (with

fully charged battery)

Lifespan of LEDs:

approx. 100,000 hours

Protection class:

System of protection: IP44

Adapter:

Input:

100-240 V ~ 50 Hz

Output:

9 V , 500 mA

Model:

SA/6PA/12FEU090050

Protection class:

System of protection: IP20

Cigarette lighter:

Input:

12 V

Output:

12 V

Q

Scope of delivery

1 LED work lamp

1 Mains adapter

1 Car adapter for cigarette lighter socket

1 Operating instructions

Safety instructions

J

WARNING!

DANGER TO

LIFE AND RISK OF ACCIDENTS

FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children alone and unsupervised

with the packaging material. There is always

a risk of suffocation if children play with the

packaging material. Children often underesti-

mate risks. Always keep children away from

the packaging material. This product is not a

toy.

J

Children or persons who lack the knowledge

or experience to use the device or whose

physical, sensory or intellectual capacities are

limited must never be allowed to use the

device without supervision or instruction by a

person responsible for their safety. Children

must never be allowed to play with the device.

J

This product is not a toy and should be kept

out of the reach of children. Children are not

aware of the dangers associated with han-

dling electrical products.

J

Do not use the article if you detect any kind

of damage.

J

CAUTION! DANGER OF

EXPLOSION! Do not operate

the LED work lamp in potentially

explosive environments in which there are

inflam mable vapours, gases or dusts.

J

The LED work lamp is protected against water

spray. However, the product, mains adapter

and car adapter must never be immersed in

water or other liquids. Failure to observe this

advice will create the risk of electric shock!

Never hang the product near a washbasin,

pond and the like.

J

Connect the LED work lamp to a properly

installed mains socket or a suitable cigarette

lighter socket only. The voltages in each case

must comply with information given in the

section “Technical data”.

J

Ensure that the electrical socket is easily

LED-STABLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

LED WORK LAMP

Operation and Safety Notes

LAMPA WARSZTATOWA LED

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

LED MUNKALÁMPA

Kezelési és biztonsági utalások

LED PALIČNA SVETILKA

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

LED TYČOVÁ SVÍTILNA

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

TYČOVÁ LED LAMPA

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

Z31358

4

2

3

4

1

6

5

78535_PL_CZ_SK.indd 1

10/12/2012 6:14:54 PM

Advertising