Swarovski Optik STX User Manual

Page 48

Advertising
background image

95

DE

DE

94

1.4. montering på et stativ

SWarovSki oPtik Stativ
Stativfoden passer direkte til SWarovSki oPtik-stativ-
hovedet.

Øvrige stativer
Stativfoden har et påskruningsgevind på 3/8˝ UNC. Den
indsatte skrue reducerer påskruningsgevindet til 1/4˝ UNC.
teleskopet passer til alle gængse stativer.

1.5. Indstilling af øjestykkerne, der kan drejes

Anvendelse uden brille:
Drej øjestykkerne ud (mod uret) indtil anslaget.

Anvendelse med brille:
Drej øjestykkerne ind (med uret) indtil anslaget.

råd til brillebærere
SWarovSki oPtik special-øjestykke giver yderligere komfort. De findes nu hos
udvalgte forhandlere.

1.6. Indstilling af billedskarpheden

• Drej indstillingsringen til fokuseringen mod højre (med uret)
for objekter på lang afstand.

Da

Da

Advertising