Swarovski Optik STX User Manual

Page 60

Advertising
background image

119

DE

DE

118

118

119

takuu FI

olet hankkinut todella laadukkaan SWarovSki oPtik-tuotteen, jolla ostopäivästä lukien on 10 vuoden

kansainvälinen takuu. takuuehdot:

Jos laitteessa ilmenee materiaali/työ virhe, SWarovSki oPtik kG vastaa materiaalikustannuksista takuun

koko voimassaoloajan. kyseisissä tapauksissa Swarovski optik kG varaa oikeuden joko korjata tai vaihtaa

laite tai viallinen osa harkintansa mukaan. Ensimmäisten viiden takuuvuoden ajan Swarovski vastaa sekä

materiaali että työkustannuksista.

tämä takuu ei rajoita lainmukaisia takuuvelvollisuuksia.

tapauksissa, joissa tuotevalikoima on muuttunut, SWarovSki oPtik kG varaa oikeuden joko korjata

viallinen laite tai vaihtaa se samanarvoiseen tuotteeseen.

SWarovSki oPtik kG ei ota mitään velvoitteita korjauksista, jos kyseessä ei ole SWarovSki oPtik

kG:n valtuuttama korjaaja, eikä vioista jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä eikä myöskään laitevian

aiheuttamasta suorasta tai epäsuorasta vahingosta. Lisäksi takuu ei koske osia, jotka käytössä altistuvat

normaalille kulumiselle, esim. okulaarit, kantohihna, laukku, pintamateriaali jne.

takuu on voimassa vain jos valtuutettu myyjä on ostopäivänä täyttänyt takuukortin asianmukaisesti:

tuotenumero, päiväys, myyjän leima.

takuu ja muiden korjausten ja/tai huoltojen yhteydessä esitä tämä takuukortti valtuutetulle SWarovSki

oPtik myyjälle tai toimita laite rahtivapaasti suoraan meille. Jos laite toimitetaan korjaukseen/huoltoon ilman

takuukorttia, laite korjataan ja kulut veloitetaan asiakkaalta. Jos kyseessä on takuukorjaus laite lähetetään

takaisin vakuutettuna (toimitustapa on Swarovskin päätettävissä) veloituksetta, muutoin lähetyskulut veloi-

tetaan asiakkaalta. Ulkomaan lähetyksissä mahdolliset tulli- ja verokulut veloitetaan vastaanottajalta.

takuun myöntäjä on SWarovSki oPtik kG, absam, itävalta. oikeudenkäyttöpaikka on innsbruck;

itävallan lakien mukaisesti.

Jos yksittäisissä maissa myönnetään muita takuita tai vakuuksia (lainmukaisia tai vapaaehtoisia), niistä

on vastuussa maahantuoja tai valtuutettu jälleenmyyjä. SWarovSki oPtik kG, absam, itävalta si-toutuu

vastuuseen ainoastaan kun lakien mukaiset velvoitteet ovat olemassa.

Jos laite ei ole Suomessa valtuutetun maahantuojan maahantuontia, pidätämme oikeuden veloittaa

korjauksesta syntyneet käsittelykustannukset täysimääräisenä.

Garanti Sv

Du har nu införskaffat ett optiskt instrument från SWarovSki oPtik som är av högsta kvalitet och för

vilket en världsomfattande garanti på 10 år gäller från inköptsdatum enligt följande villkor:

om det framkommer defekter gällande material och/eller framställingsfel, täcker vi materialkostnaderna

för hela garantitiden. vi förbehåller oss i dessa fall rätten att reparera, ersätta hela instrumentet eller defekta

delar såsom det passar oss bäst. De fem första åren ersätter vi både material och arbetskostnader.

Genom denna garanti begränsas inte de lagliga rättigheterna.

Då produkturvalet förändras förbehåller vi oss rätten att reparera defekta instrument eller ersätta dem

med andra av lika värde.

vi tar inget ansvar för reparationer utförda av en av oss icke-auktoriserad verkstad, inte heller för skador

uppkommna genom felaktigt bruk, inte heller för direkta eller indirekta skador som uppkommit genom

defekter hos instrumentet. Garantin gäller inte heller de delar som slits på naturlig väg, såsom ögonmusslor,

bärremmar, fodral, ytbeläggning, etc.

Garantin är i kraft endast då detta garantibevis blivit korrekt daterat, stämplat och underskrivet av en

auktoriserad återförsäljare på försäljningsdagen.

i garantifall och för service och/eller underhåll lämna in instrumentet till en auktoriserad SWarovSki

oPtik återförsäljare tillsammans med detta garantibevis eller skicka dem, gratis, direkt till vår adress. in-

strument som skickats utan garantibevis repareras och faktureras kunden. Den försäkrade återförsändelsen

(leveranssättet är upp till oss), är gratis då garantin täcker reparationerna, i annat fall faktureras de kunden.

För leverans utomlands faktureras eventuella tullavgifter och kostnader mottagaren.

Garantin är given av SWarovSki oPtik kG, absam, Österrike. Myndighetsområdet är innsbruck; Öster-

rikisk lag gäller.

Gällande andra garantier (oberoende av om lagliga eller frivilliga) i olika länder, måste dessa uppfyllas av

resp. importör eller auktoriserad återförsäljare. SWarovSki oPtik kG, absam, Österrike, kan acceptera

ansvar enbart då legal skyldighet att göra så existerar.

om instrumentet inte importerats av leg. importör förbehäller vi oss rätten att fakturera behandlingskost-

naderna till fullt belopp.

Advertising