Ultimate Speed CAR WINDOW TINTING FILM User Manual

Ultimate Speed For the car

Advertising
background image

Required tools and materials:

Blade, squeegee, adhesive strip, ruler, spray

bottle

Fill spray bottle with a water-shampoo solution

(about 8 drops shampoo to 1 litre water).
Use a mild, pH-neutral shampoo.

As an example we give you the instructions for

fitting the film to a rear window. Fitting
sunscreen foil to side windows is done in
the same way. Avoid bending the film when
fitting!

Fitting instructions:

1. Carefully clean the inside and outside of the

glass, particularly the corners, using a

commercially available glass cleaner (Fig 1).

2. Spray the outside of the window with the

water-shampoo solution and place the film
on the glass. Important! : Make sure that
the glass is not heated up from exposure to
the sun. Cut the film at least 2 cm oversize
all around and make sure not to cut off the
imprinted General Operating Approval
number (Fig. 2).

3. Spray the inside of the cleaned window with

the water-shampoo solution (Fig. 3).

4. Peel the transparent backing foil off the

sunscreen film. By applying an adhesive
strip to both sides of the film the backing foil
can be peeled off more easily. Then lightly

spray the sunscreen film on the bonding side

with the water-shampoo solution (Fig. 4).

5. Now apply the wet side of the film to the

inside of the glass and position it (Fig. 5).

6. Using the squeegee supplied with the film,

push the water out toward the edges until
no air bubbles are left between glass and
film (Fig. 6).

7. Using the blade supplied with the film and a

ruler, cut off the excess film. Make sure not
to cut through the heating elements of a
rear window heating. If necessary, lightly
respray the film corners and repeat stage 6
of the fitting instructions.

8. Carefully rub the film dry with a lintfree cloth.

Make especially sure that the edges are dry.
Done!

Drying may take several days, depending on

the weather.

The covered glass surfaces can be cleaned

with a glass cleaner and a soft cloth. Do not
use any corrosive cleaning and scouring
agents.

Fitting to sharply curved glass:

If applying the film to sharply curved glass, we

recommend cutting the film into a number of
vertical stripes. If the curve is moderate, 2-3
horizontal stripes will suffice. If the glass is
sharply curved, you should use 4-6 stripes.

Begin with the uppermost stripe and then apply

the other stripes. This way you ensure that
the water from the following stripes does not
cause the stripes already applied to come
off. After fitting the film, spray the glass once
more and push the water towards the
edges, using the squeegee.

Easy removal:

Peel a corner of the film off the glass. Then

slowly remove the film. Adhesive residue
can be removed from the glass, using the
scraper.

Please note: Under the regulations of the

German Federal Office of Motor Vehicles
the windscreen and front side windows must

not be covered. Bonding or joining the film to

the window mounting or the rubber seal is
also not permitted.

The General Operational Approval certificate is

enclosed with the packaging and must be
kept with the motor vehicle, after the film is
fitted.

To fit the sunscreen film to the rear window,

you need to have an outside mirror on the
passenger side. Please observe the traffic
regulations and the conditions of car
registrations of the country in which you are
driving the motor vehicle.

Szükséges munkaeszközök:

Kés, kaparó, ragasztószalag, vonalzó,

szórópalack.

Töltse meg a szórópalackot samponos vízzel

(1 liter vízhez adjon kb. 8 csepp sampont).
Kímélő sampont alkalmazzon. A
legalkalmasabb egy semleges pH-értékű
sampon.

Példaként a hátsó szélvédőre történő

felhelyezést mutatjuk be.

Az oldalablakokra történő felhelyezés hasonló

módon történik. A munkavégzés közben
ügyjen arra, hogy a fólia ne törjön meg!

A fólia felvitele:

1. Az üveg külső és a belső oldalát, különösen

a sarkokat, tisztítsa meg a kereskedelemben

kapható, általános ablaktisztítóval (1. ábra).

2. Helyezze az árnyékolófóliát kívülről a

bevonandó szélvédőre. FONTOS! Ennél a
műveletnél ügyeljen arra, hogy az üveg ne
legyen felforrósodva a napsugárzástól.
Vágja ki a fóliát úgy, hogy körben
minimálisan 2 cm túlnyúlás maradjon.
Közben a típusengedély fóliába nyomott
számát ne vágja le (2. ábra).

3. Permetezze be a megtisztított üveget

belülről a vizes samponnal (3. ábra).

4. Húzza le az áttetsző védőfóliát az

árnyékolófóliáról. (Ragasszon
ragasztószalagot a fólia mindkét oldalára,
így a védőfólia könnyebben lehúzható.)

Ezután a ragasztási oldalon szórja be

vékonyan az árnyékolófóliát a vizes
samponnal.

5. Ezután fektesse az árnyékolófóliát a

benedvesített oldalával az üveg belső
oldalára, és illessze a megfelelő pozícióba
(4. ábra).

6. A mellékelt kaparó segítségével tolja ki a

vizet vízszintes irányban mindaddig, amíg
az üveg és a fólia között semmilyen
levegőbuborék nem látható (5. ábra).

7. Vágja le a kiálló fóliát egy vonalzó és a

mellékelt kés segítségével. A hátsó
szélvédő fűtésénél ügyeljen arra, hogy az
utólagos kivágásnál ne vágja át a
fűtőszálakat. Szükség esetén permetezze
be a fólia sarkait még egyszer, és ismételje
meg a 6. pontban leírtakat.

8. Törölje óvatosan szárazra a fóliát egy nem

bolyhosodó kendővel. Különösen ügyeljen
arra, hogy a szegélyek szárazak legyenek.

Kész!

A száradási idő az időjárástól függően több

napig tarthat.

A fóliázott üvegfelületeket ablaktisztítóval és

puha kendővel lehet tisztítani. Semmilyen
agresszív tisztító- és súrolószert ne
használjon.

Felvitel erősen ívelt üveg

esetében:

Erősen ívelt üvegek esetében javasoljuk a fólia

több hosszanti csíkra történő felvágását. A
kevésbé ívelt üveg esetén elegendő 2-3

vízszintes csík. Nagyon erősen ívelt üvegek

esetében dolgozzon 4-6 csíkkal.

Mindig a felső csíkkal kezdje, és haladjon lefelé

a továbbiakkal. Így biztosítható, hogy a
következő csíkokhoz használt víz nem oldja
fel a már felhelyezett csíkokat (6. ábra).

Miután a fóliát felhelyezte, permetezze be újra

az üveget, majd a kaparó segítségével
nyomja ki a vizet vízszintes irányban a keret
felé.

Egyszerű eltávolítás:

Bontsa fel a fóliát a szélvédő egyik sarkánál,

majd lassan húzza le. A visszamaradt
ragasztóhoz használja a fóliaeltávolítót.

Figyelem!

Az első szélvédőt és az első oldalablakokat a

jogszabályi rendelkezések (német
szövetségi gépjármű-nyilvántartó hivatal)
értelmében nem szabad árnyékolni.
Továbbá nem szabad a fóliát az
ablakkerethez vagy a gumitömítéshez
csíptetni, illetve rögzíteni.

A csomagolásban található általános

típusengedélyt a fólia felhelyezése után a
gépkocsiban kell tartani.

Ha a hátsó szélvédőre árnyékolófóliát kíván

ragasztani, akkor kötelező az utasoldali
külső visszapillantó tükör használata.

Kérjük, vegye figyelembe a KRESZ-t és a

járművet regisztráló ország engedélyezési
feltételeit.

PL

GB

Potrzebne narzędzia:

Nóż, rakiel, taśma klejąca, linijka, spryskiwacz.

Napełnić spryskiwacz roztworem wody i

szamponu (na 1 litr wody ok. 8 kropli
szamponu). Należy użyć łagodnego
szamponu. Zalecamy szampon o
neutralnym pH.

Poniżej podajemy przykład montażu folii na

tylnej szybie. Montaż na oknach bocznych
odbywa się w sposób analogiczny. Podczas
pracy należy zwrócić uwagę, aby nie zginać
folii!

Instrukcja montażu:

1. Oczyścić dokładnie stronę wewnętrzną i

zewnętrzną szyby, zwłaszcza jej rogi, przy

pomocy zwykłego płynu do mycia okien (Rys.

1).

2. Położyć folię przyciemniającą od zewnątrz

na szybę, na którą zostanie naklejona.
Szyba nie może być rozgrzana na słońcu
(WAŻNE!) Przyciąć folię w taki sposób, aby
zachować dookoła zapas min. 2 cm, i aby
wydrukowany numer ABG nie został odcięty
(Rys. 2).

3. Spryskać oczyszczoną szybę od wewnątrz

roztworem wody i szamponu (Rys. 3).

4. Ściągnąć przezroczystą folię ochronną z folii

przyciemniającej. (Jeżeli po obu stronach
folii zostanie przyklejona taśma klejąca,
będzie łatwiej ściągnąć folie ochronne.)
Następnie spryskać lekko również folię
przyciemniającą od strony kleju roztworem

wody i szamponu (Rys. 4).

5. Położyć folię nawilżoną stroną na

wewnętrznej stronie szyby i umieścić ją w
prawidłowej pozycji (Rys. 5).

6. Przy pomocy dołączonego rakla zgarnąć

wodę w kierunku poziomym, aż między
szybą a folią nie będą widoczne pęcherzyki
powietrza (Rys. 6).

7. Przyciąć nadmiar folii przy pomocy linijki i

dołączonego noża. Jeżeli szyba tylna jest
ogrzewana, zwrócić uwagę, aby podczas
przycinania nie uszkodzić przewodów
grzejnych. W razie potrzeby jeszcze raz
spryskać nieco rogi folii i powtórzyć
czynności z punktu 6 instrukcji montażu.

8. Ostrożnie wytrzeć folię do sucha szmatką

nie pozostawiającą włókien. Zwrócić uwagę

zwłaszcza na to, aby rogi okien były suche.
Gotowe!

Czas schnięcia w zależności od pogody może

wynosić kilka dni.

Oklejone szyby można myć płynem do mycia

okien i miękką szmatką. Nie używać
agresywnych środków czyszczących lub
szorujących.

Montaż na bardzo wypukłych

szybach:

W przypadku silnie wypukłych szyb zalecamy

rozcięcie folii na kilka podłużnych pasków.
W przypadku umiarkowanej wypukłości
wystarczą 2-3 poziome pasy. W przypadku

silnie wypukłych szyb zalecamy pracę z

czterema – sześcioma pasami.

Najpierw nakleić górny pas, a kolejne coraz

niżej. Dzięki temu woda z kolejnych pasów
nie będzie spływała na pasy już założone
(Rys. 6). Po umieszczeniu folii należy
ponownie spryskać szybę i zgarnąć wodę
poziomo w stronę brzegów.

Usuwanie folii:

Podważyć folię przy jednej z krawędzi szyby.

Następnie powoli ściągnąć. Jeżeli na szybie
znajdują się jeszcze pozostałości kleju,
można je usunąć środkiem do usuwania
folii.

O czym należy pamiętać!

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego nie

wolno oklejać szyby przedniej oraz
przednich szyb bocznych. Przyciskanie folii
lub łączenie jej na trwałe z oprawą szyby

lub gumową uszczelką również nie jest

dozwolone.

Certyfikat znajduje się w opakowaniu i musi

być przewożony w pojeździe po
zamontowaniu folii.

Aby zamontować folię przyciemniającą na

tylnej szybie, potrzebne jest lusterko
zewnętrzne po stronie pasażera. Należy
przestrzegać przepisów kodeksu
drogowego oraz przepisów dotyczących
dopuszczenia do ruchu w kraju, w którym
pojazd jest użytkowany.

HU

Ref: 103057/2

Registration: # 103057

4

More on www.my-guarantee.com/installation

IAN # 42790

AUTÓÜVEG FÓLIA

FOLIA DO SZYB SAMOCHODOWYCH

CAR WINDOW TINTING FILM

Advertising