Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 135

Advertising
background image

1

POLSKI

Spis treści

Wprowadzenie ......................................................................................................................1

Po zainstalowaniu modułu ochrony danych .........................................................................3

O folderach poufnych i plikach poufnych funkcji Katalogowanie dokumentów .............3

Ograniczenia dotyczące kopiowania i drukowania w tandemie .....................................3

Ustawienia ochrony danych na stronie sieci Web...........................................................4

Informacje o przesyłaniu kopiowanych danych do urządzenia.......................................4

USTAWIENIA ADMINISTRATORA .........................................................................................5

LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA ............................................................................5

Korzystanie z ustawień administratora............................................................................5

OCHRONA DANYCH ......................................................................................................5

KLUCZ PRODUKTU ......................................................................................................11

Wprowadzenie

Moduł MX-FRX5U umożliwia dodanie funkcji ochrony do cyfrowego urządzenia
wielofunkcyjnego SHARP. Podczas korzystania z funkcji kopiarki, drukarki, skanera
sieciowego lub faksu cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego SHARP z włączoną funkcją
ochrony dane obrazu generowane dla zadania są szyfrowane, a po zakończeniu zadania
zaszyfrowane dane są natychmiast usuwane z pamięci i dysku twardego.

Uwaga:

Aby funkcja ochrony modułu ochrony danych zapewniała maksymalne bezpieczeństwo,
należy zachować następujące środki ostrożności:

Administrator odgrywa ważną rolę w zapewnianiu ochrony. Należy o tym pamiętać
podczas wyboru osoby, która będzie pełnić funkcję administratora modułu ochrony
danych.

Po objęciu funkcji administratora przez nową osobę należy natychmiast zmienić hasło
administratora.

Hasło administratora należy regularnie zmieniać (co najmniej raz na 60 dni).

Podczas procedury zmiany hasła administratora na wyświetlaczu wyświetlone zostanie
aktualne hasło administratora i nowe hasło administratora. Procedurę należy więc
wykonać w miarę szybko.

Jako hasło administratora nie należy wybierać numeru, który można łatwo odgadnąć.

Ustawienia administratora są bardzo istotne w zarządzaniu ochroną. Jeśli urządzenie jest
pozostawiane podczas korzystania z ustawień administratora, należy nacisnąć przycisk
[CA], aby zamknąć ustawienia administratora. Administrator urządzenia powinien
powiadomić użytkowników, że nie należy korzystać z ustawień administratora bez
pozwolenia.

Za kontrolę nad kopiami dokumentów tworzonymi za pomocą urządzenia i faksami
odbieranymi przez urządzenie przy użyciu modułu ochronny danych odpowiada klient.

Nawet jeśli zainstalowano moduł ochrony danych, dane faksowe w publicznej komórce
pamięci (wykorzystywane podczas używania zestawu faksu AR-FX8) mogą być
odczytywane.

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising