Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 160

Advertising
background image

2

ČEŠTINA

Zálohování a mazání dat uložených funkcí ukládání dokumentů

Při instalaci sady ochrany dat budou vymazána všechna data, která byla dosud uložena
v zařízení pomocí funkce ukládání dokumentů. Před instalací sady ochrany dat je třeba
zkopírovat do počítače data, která chcete uchovat, a vrátit tato data zpět do zařízení po
instalaci sady ochrany dat a vymazání předchozích dat. (Tuto operaci obvykle provádí
servisní technik během instalace.)
Po instalaci sady ochrany dat je možné pro vrácení dat z počítače do zařízení použít
pouze důvěrné složky. Před vrácením dat do zařízení vytvořte podle potřeby jednu nebo
více důvěrnych složek. Pokyny pro ukládání dat v počítači a vrácené z počítače do
zařízení najdete v nápovědě Řazení dokumentů na webové stránce zařízení.

O heslech pro webovou stránku

Pokud při přístupu k webovým stránkám zařízení, ve kterém je nainstalována sada
ochrany dat, zadáte třikrát po sobě nesprávné heslo "user" nebo "admin", přístup ke
stránkám, které vyžadují zadání hesla "user" nebo "admin" bude na 5 minut zakázán.

POZNÁMKA
Po nainstalování sady ochrany dat se změní některé postupy používání zařízení.
Dokument "NÁVOD K OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky)" obsahuje
pokyny pro používání zařízení bez nainstalované sada ochrany dat. Tato příručka
vysvětluje změny těchto pokynů po nainstalování sady ochrany dat.

MX-FRX5U.book 2 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising