Grundfunktioner basic operations grundfunktioner, Avbryta uppspelningen, Tryck på p – Sony CDP-CX235 User Manual

Page 87: När du vill, När du stänger av cd- spelaren, Måste du

Advertising
background image

Grundfunktioner

Basic Operations

Grundfunktioner

9

SE

5

Starta uppspelningen genom att trycka på JOG-ratten eller på
·.
Den valda skivan är i spelläge och spelaren spelar alla skivor
från den valda (ALL DISCS) eller alla spår en gång (1 DISC).
Justera volymen på förstärkaren.

Avbryta uppspelningen

Tryck på

p.

När du vill

Göra Paus

Återuppta uppspelning efter paus

Gå till nästa skiva

Gå till föregående skiva

Gå till nästa spår

Gå tillbaka till föregående spår

Stoppa uppspelningen och ta ur skivan

När du stänger av CD-
spelaren

Spelaren kommer ihåg den
senaste spelade skivan och
spelläge (kontinuerligt,
slumpmässigt (se sidan 14)
eller programmerat (se sidan
15)). Det är därför som CD-
spelaren spelar samma skiva
i samma spelläge när den
slås på igen.

≠/±

· P

p

JOG

Måste du

Trycka på

P

Trycka på

P eller ·

Trycka en gång på DISC SKIP +.
Hålla ned knappen för att hoppa över
skivor.

Trycka en gång på DISC SKIP –.
Hålla ned knappen för att hoppa över
skivor.

Trycka på

±

Trycka på

Trycka på

§ OPEN/CLOSE

§ OPEN/CLOSE

STANDBY

CONTINUE

GROUP 1

GROUP 5

SHUFFLE

GROUP 2

GROUP 6

PROGRAM

GROUP 3

GROUP 7

REPEAT

GROUP 4

GROUP 8

TIME/TEXT

GROUP FILE

MEMO SEARCH

INPUT

DISC/CHARACTER

PUSH ENTER

OPEN/CLOSE

AMS

CHECK

CLEAR

Advertising