Aansluiten van andere audio- apparatuur, Aansluiten van andere audio-apparatuur, Vereiste aansluitsnoeren – Sony TA-E1 User Manual

Page 35: Aansluiten van de apparatuur, Audio-aansluitsnoeren (niet bijgeleverd), Symmetrische aansluitsnoeren (niet bijgeleverd), Opmerking

Advertising
background image

7

NL

Aansluiten van de apparatuur

Vereiste aansluitsnoeren

Audio-aansluitsnoeren (niet bijgeleverd)

Sluit bij alle snoeren de stekkers van een bepaalde kleur aan op
de stekkerbussen met dezelfde kleur op de betreffende
apparaten.

Symmetrische aansluitsnoeren (niet bijgeleverd)

Steek bij elk symmetrisch aansluitsnoer de stekkers stevig over
de volle lengte in de stekkerbussen. Als er een stekker los zit, kan
dit storing in de weergave veroorzaken.

Aansluiten van andere audio-apparatuur

Wit (L)

Wit (L)

Rood (R)

Rood (R)

Verbind de analoge lijnuitgangen van uw audio-
apparatuur (compact disc speler, Super Audio CD-speler,
minidisc-recorder, cassettedeck, DAT cassettedeck, enz.)
met de analoge lijningangen van deze voorversterker.
Als u beschikt over een geluidsbron met symmetrische
uitgangsaansluitingen, kunt u deze aansluitingen op de
BALANCED LINE ingangen van deze voorversterker.

Opmerking

Bij het aansluiten van een CD-speler (enz.) die zowel
symmetrische als asymmetrische uitgangsaansluitingen heeft,
maakt u de aansluitingen alleen op de gewone CD ingangen of
op de BALANCED LINE ingangen van deze voorversterker,
maar niet op beide tegelijk. Bij aansluiting op beide stellen
ingangen zal de kwaliteit van de weergave minder zijn of
kan er helemaal geen geluid worden weergegeven.

Op de geluidsbron

Op de voorversterker

(L)

(L)

(R)

(R)

OUTPUT

L

R

INPUT

IN

ç

OUT

ç

OUTPUT

L

R

OUTPUT

L

R

OUTPUT

L

R

INPUT

IN

ç

OUT

ç

R

B A L A N C E D O U T

L

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

TA-E1

Compact disc speler

Super Audio CD-speler

Geluidsbron met
symmetrische
uitgangsaansluitingen

Cassettedeck,
minidisc-
recorder,
(enz.)

Cassettedeck,
DAT
cassettedeck,
(enz.)

Advertising