Beskrivning av delarna på framsidan – Sony TA-E1 User Manual

Page 52

Advertising
background image

10

SE

Beskrivning av delarna på
framsidan

Delarnas pla-
ceringar och
grundläggande
användningssätt

Detta kapitel beskriver de olika
reglagen på framsidan liksom in/
utgångarna på baksidan av förför-
stärkaren, var de finns och hur de
används.

1 Strömbrytare (U)

Tryck här för att slå på eller av förförstärkaren.

• Kontrollera att volymreglaget VOLUME vridits till läget för

minimal volymnivå innan förförstärkaren slås på, för att
undvika skador på högtalarna.

2 Strömindikator

Denna indikator lyser röd i 12 sekunder efter att
förförstärkaren slagits på, varefter den lyser grön.

3 Ingångsväljare (INPUT SELECTOR)

Vrid på ingångsväljaren för att välja önskad källa.

Källa

Ingångsval

DAT-däck/kassettdäck 1

DAT/TAPE 1

MD-spelare/kassettdäck 2 MD/TAPE 2

Produkt ansluten till

BALANCED LINE

ingångarna
BALANCED LINE

SACD-spelare

SACD

CD-spelare

CD

Produkt ansluten till

LINE 1

ingångarna LINE 1

Produkt ansluten till

LINE 2

ingångarna LINE 2

Slå på den aktuella produkten efter att ingångsvalet är
klart och starta därefter ljudåtergivningen.

Advertising