Anslutningar, Uppackning – Sony TA-E1 User Manual

Page 46

Advertising
background image

4

SE

Anslutningar

Detta kapitel beskriver anslutning till
en effektförstärkare liksom av olika
ljudprodukter till förförstärkaren. Se
till att läsa igenom avsnitten som
gäller de produkter som ska anslutas,
innan produkterna ansluts till
förförstärkaren.

Uppackning

Kontrollera att följande tillbehör levererats tillsammans
med förförstärkaren:
• ljudkabel (1)
• nätkabel (1)
• nätkontaktadapter (3- till 2-polig typ) (1) (gäller

modellerna till Förenta staterna/Kanada)

Före anslutningar

• Slå av strömmen till samtliga produkter som ska

anslutas.

• Anslut inte nätkabeln förrän alla övriga anslutningar är

klara.

• Se till att anslutningarna görs ordentligt för att undvika

brum och störningar.

• Se till att varje ljudkabel ansluts korrekt enligt de

färgkodade kontakterna respektive in/utgångarna på
produkterna i fråga, d.v.s. vit (vänster ljudkanal) till vit
och röd (höger ljudkanal) till rцd.

Advertising