Dell PowerEdge R630 User Manual

Page 10

Advertising
background image

Systemy operacyjne zgodne z
serwerami Dell PowerEdge

Najbardziej aktualne informacje na temat zgodnych systemów operacyjnych
znajdują się na stronie dell.com/ossupport.


____________________

© 2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrze

żone.

Znaki towarowe u

żyte w niniejszym dokumencie: Dell™ i logo DELL są znakami towarowymi firmy Dell Inc.

2013 - 11

Advertising