Dell PowerEdge R630 User Manual

Page 3

Advertising
background image

Podporované operační systémy na
systémech Dell PowerEdge

Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech naleznete na
webu dell.com/ossupport.


____________________

© 2013 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™ a logo DELL jsou ochranné známky spole

čnosti Dell Inc.

2013 - 11

Advertising