Dell PowerEdge R630 User Manual

Page 13

Advertising
background image

Dell PowerEdge Sistemlerinde
Desteklenen

İş

letim Sistemleri

Desteklenen i

şletim sistemleri hakkında en son bilgiler için, bkz. dell.com/ossupport.

____________________

© 2013 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™ ve DELL logosu Dell Inc. kurulu

şunun ticari markalarıdır.

2013 - 11

Advertising