Trend, continental – Elfa Trend User Manual

Page 2

Advertising
background image

www.elfa.com

Forbrukerkontakt
Danmark

Tel. 33 48 93 00 Fax. 33 48 93 30

E-post:[email protected]

Yhteystiedot
Finland

Puh. 09 867 89 80 Fax. 09 863 65 78

E-post:[email protected]

Kundkontakt
Sverige

Tel. 0392-38910 13 Fax. 0392-36125

E-post:[email protected]

Forbrugerkontakt
Danmark

Tel. 56 64 13 24 Fax. 56 64 13 27

E-post:[email protected]

Page 2 of 4

4

5

6

Trend, Continental

MONTERINGSANVISNING / MONTERINGSVEJLEDNING /

ASENNUSOHJEET / ASSEMBLY GUIDE

Vid montering tas transportskyddet (gummibit) bort från skjutdörrens bottenhjul när skjutdörren

placerats på golvskenan. Om bottenhjulet inte går fritt från golvskenan, justera enligt punkt 7.

Vid montering fjernes transportbeskyttelsen (gummistykke) fra skydedørens bundhjul, når skyde-

døren placeres på gulvskinnen. Hvis bundhjulet ikke går fri af gulvskinnen, justeres bundhjulet som

beskrevet under pkt. 7.

Ved montering fjernes transportbeskyttelsen (gummistykke) fra skyvedørens bunnhjul, når

skyvedøren placeres på gulvskinnen. Hvis bunnhjulet ikke går fritt fra gulvskinnen, justeres bunn-

hjulet som beskrevet under pkt. 7.

Laske alapyörät lattiakiskoon ja irroita alapyörien asennuskumit sivulle vetäen (vapauttaa alapyörät).

When placing the sliding door on the floor rail, first remove the transport protection (a piece of

rubber) from the bottom wheel. If the bottom wheel is not running smoothly in the track, adjust

according to paragraph 7.

Kontrollera med hjälp av vattenpass att skjutdörren står rakt för att på så sätt få golvskenan i rätt

position i förhållande till takskenan. För skjutdörren i sidled och kontrollera med vattenpasset att

skjutdörren står rakt i båda ändar av golvskenan.

Kontroller med vaterpas, at skydedøren står i vater, for på denne måde at få gulvskinnen i rette

position i forhold til loftskinnen. Kontroller med vaterpasset, at døren står i vater i begge ender af

gulvskinnen.

Kontrollér at skyvedøren er i lodd og at gulvskinnen er i rett posisjon i forhold til takskinnen.

Kontrollér med vater at skyvedørene står i lodd i begge ender av gulvskinnen.

Tarkista ovien pystylinja vatupassilla tai mitalla.

Check with a water level that the door is vertical and then make sure that the floor rail is in the

right position in relation to the ceiling rail. Move the door sideways and check with the water level

that the door is vertical at both ends of the floor rail.

Markera golvskenans slutliga placering med ett pennstreck. Lyft sedan bort skjutdörren. Montera
golvskenan med hjälp av dubbelhäftande tape. (Borra hål och skruva fast golvskenan om så önskas).

Marker gulvskinnens endelige placering med en streg på gulvet. Løft skydedøren væk. Sæt gulv-
skinnen fast med kraftigt dobbeltklæbende tape. (Bor evt. hul i gulvskinnen og skru den fast i
gulvet).

Sett merker for den endelige posisjonen til gulvskinnen. Løft så bort dørene. Montér gulvskinnen
ved hjelp av dobbeltsidig tape eller med vedlagte skruer.

Merkitse lattiakiskon sijainti kynällä lattiaan. Nosta ovi pois paikoiltaan. Kiinnitä lattiakisko ruuveilla
tai 2-puoleisella teipillä.

Mark the final position of the floor rail with a pen or pencil. Remove the door. Fix the floor rail in its
right position with double-sided tape or drill and fix it withscrews.

Advertising