Trend, continental – Elfa Trend User Manual

Page 3

Advertising
background image

www.elfa.com

Forbrukerkontakt
Danmark

Tel. 33 48 93 00 Fax. 33 48 93 30

E-post:[email protected]

Yhteystiedot
Finland

Puh. 09 867 89 80 Fax. 09 863 65 78

E-post:[email protected]

Kundkontakt
Sverige

Tel. 0392-38910 13 Fax. 0392-36125

E-post:[email protected]

Forbrugerkontakt
Danmark

Tel. 56 64 13 24 Fax. 56 64 13 27

E-post:[email protected]

Page 3 of 4

7

8

Trend, Continental

MONTERINGSANVISNING / MONTERINGSVEJLEDNING /

ASENNUSOHJEET / ASSEMBLY GUIDE

Placera samtliga skjutdörrar på plats. Börja med skjutdörrarna som ska löpa i tak-och golvskenans
bakre spår. Kontrollera att skjutdörrarna står rakt sett fram ifrån. Justera med justeringsskruven som
finns i det nedre hålet i skjutdörrens sidoprofil. Lyft lite på dörren samtidigt som justeringen görs.

Løft samtlige skydedøre på plads. Begynd med de døre der skal køre i loft- og bundskinnens
bagerste spor. Kontroller, at dørene står i lod og kører let. Justér med justeringsskruen, som sidder
i det nederste hul i skydedørens sideprofil. Løft lidt på døren samtidig med at der justeres.

Sett alle skyvedørene på plass. Begynn med dørene som skal gå i det innerste sporet. Finjustér
hver dør vertikalt mot vegg ved hjelp av justeringsskruen som er i det nederste hullet i skyvedørens
sideprofil.

Asenna liukuovet paikoilleen. Aloita takaovista. Tarkista ovien pystysuoruus. Säädä jokainen ovi
suoraksi omalle paikalleen. Tämä tehdään säätöruuvin avulla - alempi reikä liukuoven sivuprofiilissa.

Put all doors in place, by starting with the doors that run in the rear tracks. Check that the doors
are vertical, seen from the front. Adjust with the adjustment screws through the hole in the stile,
and lift the door slightly while adjusting.

Eventuellt dörrstopp, monteras i golvskenan.
Evt. positionsbremse monteres i gulvskinnen.
Eventuell dørstopper monteres i gulvskinnen.
Ovenkohdistin, asennetaan lattiakiskoon.
Door stop, to be mounted in the bottom rail.

Placera mitten på stoppet 70 mm in från golvskenans ände.
Placer midten af positionsbremsen 70 mm fra enden af bundskinnen.
Plassere mitten av positionsbremsen 70 mm fra enden av bunnskinnen.
Mittaa ovenkohdistimen keskikohta 70 mm lattiakiskon päädystä.
Place the middle of the door stop 70 mm from the end of the bottom rail.

Dra isär stoppet, tryck ner det i golvskenans spår.
Træk bremsen fra hinanden og tryk det ned i bundskinnen.
Træk bremsen fra hverandre og tryk det ned i bunnskinnen.
Venytä kohdistinta molemmista päistä, sekä paina keskeltä lattiakiskon uraan.
Draw the door stop apart and press it down in the track of the bottom rail.

Justera ev. stoppet.
Juster evt. bremsen.
Justere evt. bremsen.
Tarpeen vaatiessa, kohdista vielä kerran.
If necessary, adjust the door stop.

OBS! Tillbehör/Tilbehør/Tilbehør
HUOM! Lisätarvike
NB! Accessory

Mitten på stoppet/

Midten på stopet/

Mitten på stoppet/

Keskikohta/

The middle of the door stop

Advertising