Yamaha P-45 User Manual

Page 3

Advertising
background image

P-45 Owner’s Manual

3

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge

som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten

har stängts av.

ADVARSEL:

Netspændingen til dette apparat er IKKE

afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er

tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS:

Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita

koko laitetta verkosta.

(standby)

Advertising