Gebruik van de ontdooifuncties, Gebruik van auto menu, Nederlands – Sharp R-92STW Four à micro-ondes combiné User Manual

Page 155

Advertising
background image

NEDERLANDS

GEBRUIK VAN DE ONTDOOIFUNCTIES

De AUTO MENU programma's bepalen automatisch de juist kookstand en het koken van het voedsel (Zie details op pagina
NL-25). Volg het voorbeeld hieronder voor details over hoe u deze functie bedient.
Bijvoorbeeld: Om 350 g wortels te bereiden met de AUTO MENU -functie voor verse groente (A4).
1. Draai aan de INVOER- knop om

het gewenste auto menu te kiezen.

A 4

2. Druk op de START/

+30sec/BEVESTIG -toets
(

) om de

instelling te bevestigen.

A 4

3. Voer het gewenste

gewicht in door te draaien
aan de INVOER -knop
totdat de display toont:

350

Tegelijkertijd zal het “g” -sym-
bool op de display oplichten.

4. Druk op de START/

+30sec/BEVESTIG -toets
(

) om met

de bereiding te beginnen
(De display zal vanaf de
ontdooitijd aftellen)

OPMERKINGEN:
• Het gewicht of hoeveelheid kunnen worden ingevoerd door te draaien aan de INVOER -knop totdat het gewenste ge-

wicht/hoeveelheid wordt getoond.

Voer alleen het gewicht van het voedsel in. Tel hier het gewicht van de verpakking en/of schaal niet bij op.
• Voor voedsel dat meer of minder weegt dan de in AUTO MENU-tabel op pagina NL-24 gegeven gewichten/hoeveelheden,

kook dan door handmatige bediening.

1. GEWICHT-ONTDOOIEN
De combi-magnetron is voorgeprogrammeerd met een tijds- en vermogensniveau zodat het volgende voedsel gemakkelijk
ontdooit: Varkensvlees, rundvlees en kip. het gewichtsbereik voor dit voedsel is van 100 g tot 2000 g in stappen van 100 g.
Volg het onderstaande voorbeeld voor details over het bedienen van deze functies.
Bijvoorbeeld: Het ontdooien van een groot stuk vlees van 1,2 kg m.b.v GEWICHT-ONTOOIEN
Plaats het vlees in een hittebestendige schaal of ontdooirek op de draaitafel.

1. Selecteer het vereiste menu door

éénmaal op de GEWICHT/TIJD-
ONTDOOIEN
-toets te drukken.

x1,

de display toont:

dEF1

2. Voer het gewenste gewicht in

door te draaien aan de INVOER
-knop totdat de display toont:

1 2 0 0

Tegelijkertijd zal het “g” -symbool
op de display oplichten.

3. Druk op de START/+30sec/BEVESTIG

-toets (

) om met

ontdooien te beginnen De magnetron-
en ontdooi-symbolen zullen oplichten
en het ''g'' -symbool zal verdwijnen. (De
display zal aftellen vanaf de ontdooitijd)

Bevroren voedsel wordt ontdooid vanaf -18°C.
OPMERKINGEN GEWICHT-ONTDOOIEN:
• Voordat u voedsel invriest verzeker u ervan dat het voedsel vers en van goede kwaliteit is.
• Plaats voedsel met een gewicht kleiner dan 200 g aan de rand van de draaitafel en plaats deze niet in het midden van de draaitafel.
• Het gewicht moet worden afgerond naar het dichtstbijzijnde 100 g, bijvoorbeeld, 650 g naar 700 g.
• Indien nodig, kunt u kleine delen van het vlees met vlakke stukken aluminiumfolie afschermen. Dit voorkomt dat bepaalde

delen warm worden tijdens het ontdooien. Zorg ervoor dat de folie de ovenwanden niet raakt.

2. TIJD-ONTDOOIEN
Met deze functie kunt u snel voedsel ontdooien, waarbij u afhankelijk van het type voedsel kunt kiezen uit een geschikte
ontdooitijd. Volg het onderstaande voorbeeld hoe u deze functie bedient. Het tijdsbestek is 0:05 – 95:00.
Bijvoorbeeld: Om het voedsel 10 minuten te ontdooien.

1. Selecteer het vereiste menu door

tweemaal op de GEWICHT/ TIJD
ONTDOOIEN
-toets te drukken.

x2,

de display toont:

dEF2

2. Voer de gewenste

bereidingstijd in door te draaien
aan de INVOER -knop totdat de
display toont:

10:00

3. Druk op de START/+30sec/BEVESTIG

-toets (

) om het

ontdooien te starten. De magnetron- en
ontdooi-symbolen zullen oplichten.

Bevroren voedsel wordt ontdooid vanaf -18°C.
Opmerkingen voor TIJD-ONTDOOIEN:
• Na het koken zal het signaal 5 keer klinken en de display zal hierna de tijd van de dag tonen, indien de klok is ingesteld.

Indien de klok niet is ingesteld zal de display alleen “0:00” tonen na het koken.

• Het vooraf ingestelde vermogensniveau van de magnetron is P30 en kan niet veranderd worden.

GEBRUIK VAN AUTO MENU

NL-23

Advertising
This manual is related to the following products: