Swarovski Optik CL Pocket User Manual

Page 23

Advertising
background image

45

DE

44

DE

EN

Sv

Sv

Vi tackar dig i ditt val av en SWAROVSKI OPTIK
produkt. Vid frågar kan du vända dig till din
utbildade återförsäljare eller direkt till oss på,
www.SwarovSkIoptIk.com.

aktuella tillbehör hittar du på www.SwarovSkIoptIk.com.

1 Vridbara ögonmusslor
2 Fokuseringshjul
3 Dioptriutjämning
4 Bärrem

montering av bärremmen

1

2

3

Inställning av de vridbara ögonmusslorna

Bruk utan glasögon:

Vrider du ut ögonmusslan
helt motsols.

Betjäning

Advertising