Swarovski Optik CL Pocket User Manual

Page 29

Advertising
background image

57

DE

56

DE

FI

FI

Vaikeasti puhdistettavan lian (esim. hiekka) voi
helposti huuhdella pois kiertämällä okulaarit irti.

Säilytys

Säilytä kiikari laukussaan, kuivassa paikassa jossa
ilmanvaihto toimii.

Jos laite on märkä, on se
kuivattava ennen säilöön
laittamista. Trooppisessa
ilmastossa tai kun kosteus-
prosentti on suuri, paras
säilytystapa on ilmatiivis

pakkaus, jonka sisälle laitetaan kosteutta poistavaa
ainetta (esim. kvartsigeeliä).

käyttöturvallisuus!

varoItUS!

Älä koskaan katso kiikarilla
suoraan aurinkoon. Se voi
vahingoittaa silmiä.

Älä käytä kiikaria kun käve-
let. Voit törmätä johonkin.

Kaikki tiedot ovat yleisarvoja.

Oikeudet muutoksiin mukaan lukien

painovirheisiin pidätetään. BA-705-01, 09/2013

Yleisiä ohjeita

Suojaa kiikari kolhuilta ja
hiekanjyviltä.

Korjaus ja huolto tapahtuu
ainoastaan SWAROVSKI
OPTIK Absam (Austria) tai
SWAROVSKI OPTIK North
America toimesta. Kaikki
huolto- ja korjaustyöt muil-

la kuin alkuperäisillä varaosilla voivat vaikuttaa
takuuseen.

Advertising