Swarovski Optik CL Pocket User Manual

Page 31

Advertising
background image

61

DE

60

DE

Da

Da

Indstilling af billedskarpheden

Ved at dreje på fokuserings-
hjulet kan du stille skarpt
på et ethvert objekt fra den
korteste indstillingsafstand
(se det tekniske datablad)
til uendeligt.

Dioptrisk justeringsområde

For at opnå en optimal billedkvalitet skal den

eventuelt divergerende synsevne på det venstre og
det højre øje udlignes.

anvendelse ved ens synsevne på begge øjne:

Det dioptriske justerings-
område er nulstillet.

anvendelse ved forskellig synsevne på begge øjne:

1. Kig med det venstre øje gennem det venstre

okular og indstil billedskarpheden for et udvalgt
objekt med fokuseringshjulet.

2. Se nu med højre øje gennem højre okular på

den samme genstand, og indstil på den opti-
male billedskarphed ved hjælp af det dioptriske
justeringsområde.

anvendelse med brille:

Drej begge øjestykker ind
(med uret) indtil anslaget.

Indstilling af øjenafstanden

For at se et eneste rundt billede skal du bøje begge
kikkertens halvdele sammen, indtil der ikke læn-
gere optræder forstyrrende skygger.

Advertising