Dell POWEREDGE R710 User Manual

Page 21

Advertising
background image

Aktualizacja danych o poziomie
zanieczyszczeń w powietrzu

Poniższe dane o poziomie zanieczyszczeń w powietrzu zastępują informacje
przedstawione w

Instrukcji uruchomienia użytkowanego komputera:

____________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie: Dell™ i logo DELL

są znakami towarowymi firmy

Dell Inc.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów
posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych
praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu

Klasa

G1 według definicji podanej w ISA-S71.04-1985

Lipiec 2010

Advertising