Montavimas ant stalo, Dėmesio, Įspėjimas – LG 42LS3400 User Manual

Page 200

Advertising
background image

16

LT

Lietuvių k.

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Montavimas ant stalo

1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią

padėtį.

- Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo sie-

nos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo

sienoje.

DĖMESIO

y

Nestatykite televizoriaus šalia šilumos
šaltinių, nes gali kilti gaisras ar būti padaryta
kitokios žalos.

Televizoriaus tvirtinimas prie stalo

(

Tik 32LS35**, 26/32/42CS46**, 32/42LS34**)

Pritvirtinkite televizorių prie stalo, kad

užtikrintumėte, jog jis nepasvirs į priekį, nebus

sugadintas ir nesukels galimų traumų.

Norėdami pritvirtinti televizorių prie stalo, įstatykite

ir priveržkite komplekte esantį varžtą stovo gale.

ĮSPĖJIMAS

y

Kad televizorius neparvirstų, jį pagal
instrukcijas patikimai pritvirtinkite prie
horizontalaus paviršiaus ar sienos.
Nevartykite, nekratykite ir nesiūbuokite
televizoriaus, nes galite susižeisti.

Televizoriaus kampo reguliavimas ieškant

(Tik 32/42CS46**, 32/42LS340*)

Pasukite 20 laipsnių į kairę arba dešinę,

kad sureguliuotumėte televizoriaus kampą ir

galėtumėte patogiai žiūrėti.

20

20

DĖMESIO

y

Reguliuodami gaminio kampą, saugokite
pirštus.

y

»

Prisignybę rankas ar pirštus galite susižaloti.

Jeigu gaminys per daug palenkiamas, jis gali

nukristi ir sudužti arba sužeisti.

Advertising