LG 42LS3400 User Manual

Page 258

Advertising
background image

8

SRP

SRPSKI

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

y

y

Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu, odnosno
izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto prekidača.)
To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.

y

y

Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste sprečili pre-
grevanje uređaja.

y

- Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje 10 cm.

y

- Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr. na policu ili u

ormar).

y

- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.

y

- Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.

U suprotnom može doći do požara.

y

y

Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja televizije, zato
što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i performanse uređaja.

y

y

Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno oštećenje ili habanje, izvucite ga
iz utičnice, prekinite sa korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni kabl
drugim s istom oznakom modela.

y

y

Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina.
To može izazvati opasnost od požara.

y

y

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje,
savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na
utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi iz uređaja.

y

y

Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, obične ili hemi-
jske olovke i pazite da ga ne izgrebete.

y

y

Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do privremene
izobličenosti slike na njemu.

y

y

Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite napajanje, a zatim ga
obrišite mekom krpom. Preteran pritisak može dovesti do ogrebotina ili gubitka
boje. Nemojte da prskate uređaj vodom i ne brišite ga vlažnom krpom. Ni u kom
slučaju nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla, sredstva za poliranje auto-
mobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazive ili vosak, benzen, alkohol itd.,
jer može doći do oštećenja uređaja.
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja (izobličenja,
korozije ili pucanja).

y

y

Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od izvora naizmeničnog napona,
bez obzira na to da li ste ga isključili pomoću PREKIDAČA.

y

y

Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač.
Ukoliko dođe do prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati požar.

y

y

Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje. Zatim izvucite
kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge priključene kablove.
Može doći do oštećenja televizora ili kabla za napajanje, što može izazvati opas-
nost od požara ili strujnog udara.

Advertising