LG 42LS3400 User Manual

Page 76

Advertising
background image

2

CS

ČESKY

OBSAH

OBSAH

3

LICENCE

3

OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN

SOURCE

4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

10 POSTUP INSTALACE

10 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

10

Vybalení

14

Součásti a tlačítka

15

Zvedání a přemístění televizoru

16

Umístění monitoru na stolek

18

Montáž na stěnu

19 DÁLKOVÝ OVLADAČ

20 POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉ

PŘÍRUČKY

21 ÚDRŽBA

21

Čištění televizoru

21

- Obrazovka, rámeček, kryt a stojan

21

- Napájecí kabel

21 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

VAROVÁNÍ

y

Pokud budete tuto varovnou zprávu
ignorovat, může dojít k vážnému zranění,
nehodě či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

y

Pokud budete toto upozornění ignorovat,
mohlo by dojít k lehkým zraněním nebo
k poškození výrobku.

POZNÁMKA

y

Poznámka pomáhá porozumět výrobku
a bezpečně jej používat. Před použitím
výrobku si poznámku důkladně přečtěte.

Advertising