LG 42LS3400 User Manual

Page 38

Advertising
background image

8

HUN

MAGY

AR

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

y

y

Ne kapcsolja be/ki a készüléket a tápkábelt a fali aljzatba bedugva/onnan kihúzva.
(Ne használja a csatlakozódugót kapcsolóként.)
Ez mechanikai meghibásodást vagy áramütést okozhat.

y

y

Kérjük, kövesse az alábbi szerelési útmutatásokat, hogy megelőzze a készülék
túlmelegedését.

y

- A termék és a fal közötti távolság legalább 10 cm legyen.

y

- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra

vagy faliszekrénybe).

y

- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.

y

- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílást nem takarja-e el terítő vagy függöny.
Ellenkező esetben tüzet okozhat.

y

y

Ügyeljen, nehogy megérintse a szellőzőnyílásokat hosszabb idejű tévénézés után,
mert a szellőzőnyílások felforrósodhatnak. Ez nem befolyásolja a készülék műkö-
dését és teljesítményét.

y

y

Rendszeresen ellenőrizze a berendezés tápkábelét. Ha a kábel állapota károsodásra vagy meghi-
básodásra utal, húzza ki az aljzatból, és ne használja a készüléket addig, amíg a kábelt hivatalos
szervizből származó cserekábellel ki nem cserélte.

y

y

Védje a tápcsatlakozó érintkezőit és az aljzatot az összegyűlt portól.
Ez tűzveszélyes lehet.

y

y

Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben, például ne
csavarja és ne törje meg, ne csípje be, ne csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordít-
son különös figyelmet a csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol
a kábel kilép a készülékből.

y

y

A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel,
ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.

y

y

Ne érintse meg ujjaival a képernyőt, illetve ne nyomja neki ujját/ujjait hosszú időn
keresztül. Ellenkező esetben átmenetileg képhibák léphetnek fel a képernyőn.

y

y

A készülék és alkatrészeinek tisztításakor először húzza ki a tápkábelt, majd törölje
le puha törlőkendővel. Az erős nyomás karcolódáshoz és elszíneződéshez vezet-
het. Ne permetezzen rá vizet, illetve ne törölje le nedves ruhával. Tilos üvegtisztí-
tó, gépkocsihoz való vagy ipari polírozó anyag, csiszolópapír vagy viasz, benzin,
alkohol stb. használata, mert ezek tönkretehetik a panelt.
Ellenkező esetben tűz, áramütés, a készülék sérülése (deformálódás, korrózió
vagy törés) következhet be.

y

y

Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor az még a főkapcsolóval történő
kikapcsolás után is feszültség alatt marad.

y

y

A kábel kihúzásakor fogja meg a csatlakozódugót és húzza ki.
Ha a tápkábelben lévő vezetékek csatlakozása megszakad, tűz keletkezhet.

y

y

A készülék szállításakor először kapcsolja ki a terméket. Majd húzza ki a tápkábe-
leket, az antenna kábelét és az összes csatlakozókábelt.
A TV-készülék vagy a tápkábel sérült lehet, ami tűzveszélyt vagy áramütést okoz-
hat.

Advertising