Mini tower-computer – Dell OptiPlex GX620 User Manual

Page 117

Advertising
background image

Snelle referentiegids

117

Voordat u binnen de computer gaat werken

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer
en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke schade.

LET OP:

Voordat u met een van de procedures in dit gedeelte begint, moet u de veiligheidsinstructies in

de Productinformatiegids raadplegen.

KENNISGEVING:

Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer

uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell zijn goedgekeurd, valt
niet onder de garantie.

KENNISGEVING:

Verwijder kabels door aan de connector of aan de kabelontlastingslus te trekken en

niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type
kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdert. Als u de
connectoren van elkaar los trekt, moet u ze op evenwijdige wijze uit elkaar houden om te voorkomen dat
een van de connectorpennen wordt verbogen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt controleren of
beide connectors op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.

Om schade aan de computer te voorkomen moet u de volgende instructies opvolgen voordat u
binnen de computer gaat werken.

1 Zet de computer uit als deze nog niet uit stond.

KENNISGEVING:

Om een netwerkkabel te ontkoppelen moet u de kabel van de computer loskoppelen

en deze vervolgens van het netwerkcontact loskoppelen.

2 Ontkoppel alle telefoon- of telecommunicatiekabels van de computer.
3 Ontkoppel de computer en alle daarop aangesloten apparaten van hun stopcontacten en druk

op de aan/uit-knop om het moederbord te aarden.

4 Verwijder de computerhouder, indien aanwezig.

LET OP:

Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door altijd de computer van het stopcontact lost te

koppelen voordat u de kap opent.

KENNISGEVING:

Raak een component pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen

oppervlak van het chassis aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de
achterkant van de computer. Raak terwijl u bezig bent af en toe een ongeverfd metalen oppervlak van het
chassis aan om statische elektriciteit af te voeren die interne componenten kan beschadigen.

Mini Tower-computer

KENNISGEVING:

Raak een component pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen

oppervlak van het chassis aan te raken. Raak terwijl u bezig bent af en toe een ongeverfd metalen
oppervlak van het chassis aan om statische elektriciteit af te voeren die interne componenten kan
beschadigen.

1 Volg de instructies in het gedeelte "Voordat u begint" op pagina 116.
2 Als u een hangslot hebt aangebracht op de hangslotbeugel op het achterpaneel, moet u het

hangslot verwijderen.

3 Leg de computer op zijn kant zoals in de volgende afbeelding is weergegeven.
4 Schuif het kapontgrendelingsmechanisme naar achteren terwijl u de kap optilt.

Advertising