Μικρός υπολογιστής (sff) — μπροστινή όψη – Dell OptiPlex GX620 User Manual

Page 158

Advertising
background image

158

Συνοπτικός οδηγός

Μικρός υπολογιστής (SFF) — Μπροστινή όψη

1

υποδοχές καρτών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις θύρες για όλες τις εγκατεστηµένες κάρτες PCI και
PCI Express.

2

θύρες πίσω πλευράς

Συνδέστε σειριακές, USB και άλλες συσκευές στην κατάλληλη θύρα ή υποδοχή.

3

θύρα ισχύος

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σ' αυτήν την υποδοχή.

4

διακόπτης επιλογή τάσης
(

µπορεί να µην υπάρχει

σε κάποιους

υπολογιστές)

Ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισµένος µε έναν χειροκίνητο υπολογιστή επιλογής

τάσης.
Προς αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς σε υπολογιστή µε χειροκίνητο διακόπτη επιλογής

τάσης, γυρίστε το διακόπτη στην τάση που συµφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο

µε την ισχύ AC που είναι διαθέσιµη στην περιοχή σας.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας και οι συνδεδεµένες συσκευές είναι

κατάλληλες για λειτουργία µε την ισχύ AC που υπάρχει στην περιοχή σας.

5

κρίκος κλειδαριάς

Τοποθετήστε λουκέτο για να κλειδώσετε το κάλυµµα του υπολογιστή σας.

6

ασφάλεια

απελευθέρωσης

καλύµµατος

Χρησιµοποιήστε αυτή την ασφάλεια για να ανοίξετε το κάλυµµα του υπολογιστή.

8

9

3

5

1

4

6

11

10

2

7

1

θύρες USB 2.0 (2)

Συνδέστε συσκευές USB, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο, κάρτα µνήµης, εκτυπωτή,

χειριστήριο joystick και ηχεία υπολογιστή στις αντίστοιχες θύρες USB.
Συνιστάται να χρησιµοποιείτε θύρες USB του πίσω µέρους για συσκευές που

παραµένουν συνήθως συνδεδεµένες, όπως εκτυπωτές και πληκτρολόγια.

Advertising