Ultimate Speed UOP 12 A1 User Manual

Oil suction pump uop 12 a1

Advertising
background image

IAN 102790

OIL SUCTION PUMP UOP 12 A1

OIL SUCTION PUMP

Operating instructions

OLJNA ČRPALKA

Prevod originalnega navodila za uporabo

OLAJLESZÍVÓ SZIVATTYÚ

Az originál használati utasítás fordítása

POMPA DO ZASYSANIA OLEJU

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

ČERPADLO NA ODSÁVANIE OLEJA

Preklad originálneho návodu na obsluhu

ČERPADLO NA OLEJ

Překlad originálního provozního návodu

ÖLABSAUGPUMPE

Originalbetriebsanleitung

CV_102790_UOP12A1_LB4.indd 2

CV_102790_UOP12A1_LB4.indd 2

25.08.14 11:33

25.08.14 11:33

Advertising