Omkeerbaarheid van de deur, Ventilatievereisten, Het apparaat installeren – ZANKER KBA 17401 SK User Manual

Page 10

Advertising
background image

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcon-
tact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de gel-
dende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet wor-
den nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat
gaat naar rechts open. Als
u wilt dat de deur naar
links open gaat, ga dan,
voordat u het apparaat in-
stalleert, als volgt te werk:

• Maak de bovenste pen

los en verwijder de af-
standhouder.

• Verwijder de bovenste

pen en de deur.

• Verwijder de deur.
• Maak de onderste pen

los.

Op de tegenoverliggende
zijde:
• Monteer de onderste

pen.

• Monteer de deur.
• Zet de afstandhouder

en de bovenste pen
vast.

Ventilatievereisten

De luchtstroom achter
het apparaat moet vol-
doende zijn.

5 cm

min. 200cm

2

min.

200cm

2

Het apparaat installeren

Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan
bewegen.

Ga als volgt te werk:

10

Advertising