Problemen oplossen – ZANKER KBA 17401 SK User Manual

Page 7

Advertising
background image

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stek-
ker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens
normale werking stopt, automatisch van de verdamper
van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een
gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te
maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje
zit.

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
op de schappen van de vriezer en rond het bo-

venste vak.

Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijde-
ren:
1. Schakel het apparaat uit.

2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in

een paar lagen krantenpapier en leg het op een
koele plaats.

3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant gron-

dig droog maken en de dop terugzetten.

5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en

laat het apparaat twee tot drie uur in deze instel-
ling werken.

7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het

vriesvak.

Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp
van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken. Gebruik geen mechanische of
kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast (indien nodig), en maak het ap-

paraat en alle accessoires schoon,

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vor-

ming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat
het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

Problemen oplossen

Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Schakel het apparaat in.

7

Advertising