Technische gegevens, Montage – ZANKER KBA 17401 SK User Manual

Page 9

Advertising
background image

1. Verwijder de

schroef van de
afdekking van
het lampje.

2. Verwijder de af-

dekking van het
lampje (raad-
pleeg de afbeel-
ding).

3. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lamp-

je met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten (het maximumver-
mogen is vermeld op de afdekking van het lamp-
je).

4. Installeer de afdekking van het lampje.
5. Draai de schroef van de afdekking van het lampje

vast.

6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur. Controleer of het lampje gaat bran-

den.

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Monta-

ge".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtin-

gen. Neem contact met de service-afdeling.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Hoogte

1030 mm

Breedte

560 mm

Diepte

550 mm

Tijdsduur

12 h

Spanning

230-240 V

Frequentie

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan
de linker binnenkant in het apparaat en op het energie-
label.

Montage

Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de

"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omge-
vingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse
die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaat-

klasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C tot + 32°C

N

+16°C tot + 32°C

ST

+16°C tot + 38°C

T

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.

9

Advertising