Maak de onderdelen (ha), (hb), (hc) en (hd) los – ZANKER KBA 17401 SK User Manual

Page 11

Advertising
background image

x

x

Knip indien nodig de zelf-
klevende afdichtstrip op
maat en bevestig het op
het apparaat zoals aange-
geven op de afbeelding.

1

2

Installeer het apparaat in
de nis.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (1)
totdat de afdekking van de
opening tegen het keu-
kenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (2)
tegen de kast aan de an-
dere kant van het schar-
nier.

44mm

4mm

Stel het apparaat in de nis
af.
Zorg ervoor dat de afstand
tussen het apparaat en de
voorste rand van de kast
44 mm is.
De afdekking voor het on-
derste scharnier (in de zak
met accessoires) zorgt er-
voor dat de afstand tussen
het apparaat en het keu-
kenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een
ruimte van 4 mm tussen
het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Zet de af-
dekking van het onderste
scharnier op de juiste
plek.

I

I

Bevestig het apparaat met
4 schroeven in de nis.

Verwijder het juiste onder-
deel van de scharnieraf-
dekking (E). Verwijder on-
derdeel DX bij een schar-
nier aan de rechterkant of
SX bij een scharnier aan
de linkerkant.

E

E

D

C

Bevestig de afdekkingen
(C, D) aan de uitsteeksels
en de gaten van de schar-
nieren.
Bevestig de scharnieraf-
dekkingen (E) op het
scharnier.

Ha

Hb

Hd

Hc

Maak de onderdelen (Ha),
(Hb), (Hc) en (Hd) los.

21 mm

21 mm

~50 mm

~50 mm

90

o

90

o

Monteer onderdeel (Ha)
aan de binnenkant van het
keukenmeubel.

11

Advertising