ZANKER KBA 17401 SK User Manual

Page 12

Advertising
background image

Ha

Hc

Duw onderdeel (Hc) op
onderdeel (Ha).

Hb

Ha

8 mm

Zet de deur van het appa-
raat en de deur van het
keukenmeubel open on-
der een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkan-
tje (Hb) in de geleider
(Ha).
Zet de deur van het appa-
raat en de deur van het
keukenmeubel tegen elk-
aar en markeer de gaten.

Ha

8 mm

K

Verwijder de haken en
markeer een afstand van
8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de na-
gel moet worden vastge-
maakt (K).

Hb

Plaats het kleine vierkan-
tje op de geleider terug en
bevestig het met de bijge-
leverde schroeven.
Lijn de deur van het keu-
kenmeubel en de deur
van het apparaat uit met
behulp van onderdeel Hb.

Hb

Hd

Duw onderdeel (Hd) op
onderdeel (Hb).

Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald.
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan

de kast.

Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan de omvang van de pakking kleiner
worden. De omvang van de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.

12

Advertising