Sharp R-982STWE User Manual

Page 144

Advertising
background image

SE-11

VIKTIGA

SÄKERHETSANVISNINGAR

För att undvika risken för brännskador
1.
Använd grytlappar eller ugnshandskar när du tar ma-

ten ur ugnen för att förhindra brännskador.

2. Öppna alltid behållare, popcornförpackningar, till-

lagningspåsar etc., bort från ansikte och händer för att
undvika ångbrännskador och kokeruptioner.

3. För att undvika brännskador, testa alltid livsmed-

elstemperaturen och rör om innan servering och
ägna särskild uppmärksamhet åt temperaturen på
mat och dryck till spädbarn, barn eller äldre. Tem-
peraturen på behållaren är inte en sann indikation
på temperaturen på mat eller dryck, kontrollera all-
tid matens temperatur.

4. Stå alltid en bit från ugnsluckan när du öppnar den för

att undvika brännskador från ånga och värme.

5. Skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att

släppa ut ånga och undvika brännskador.

För att undvika missbruk av barn
1.
Luta dig inte emot eller gunga på ugnsluckan.
2. Barn bör lära sig alla viktiga säkerhetsinstruktioner:

användning av grytlappar, försiktigt avtagande av
matförpackningar, med speciell uppmärksamhet på
förpackningar (t.ex. självupphettande material) som
syftar till att göra mat frasig, eftersom de kan vara extra
varma.

Andra varningar
1.
Ändra aldrig ugnen på något sätt.
2. Flytta inte ugnen när den är i drift.
3. Denna ugn är endast för hemmamatlagning och får en-

dast användas till matlagning. Den är inte lämplig för
kommersiellt bruk eller laboratoriebruk.

Advertising