Spesifikasjoner innhold, Norsk, No-2 – Sharp R-982STWE User Manual

Page 187

Advertising
background image

NO-2

NORSK

SPESIFIKASJONER

INNHOLD

INFORMASJON OM KORREKT AVHENDING ................................................................................................1
INNHOLD ................................................................................................................................................................2
SPESIFIKASJONER ................................................................................................................................................2
OVN OG TILBEHØR ..............................................................................................................................................3
KONTROLLPANEL ................................................................................................................................................4
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ................................................................................................... 5-12
INSTALLASJON ............................................................................................................................................13-14
FØR BRUK ............................................................................................................................................................ 15
STILLING AV KLOKKEN .................................................................................................................................... 15
KJØKKENTIDSUR-FUNKSJON ........................................................................................................................ 15
MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅER ........................................................................................................................ 16
MANUELL BRUK ................................................................................................................................................ 16
MIKROBØLGETILBEREDNING ........................................................................................................................ 17
GRILL-TILBEREDNING / KOMBI-TILBEREDNING................................................................................17-19
TILBEREDNING MED VARMLUFT ...........................................................................................................19-20
ANDRE PRAKTISKE FUNKSJONER .........................................................................................................20-21
FUNKSJONENE TINEVEKT OG TINETID ................................................................................................21-22
AUTOMENY-FUNKSJON ................................................................................................................................. 22
AUTOMENY-TABELL ..................................................................................................................................23-24
PASSENDE KOKEKAR ....................................................................................................................................... 25
STELL OG RENGJØRING .................................................................................................................................. 26
SERVICEADRESSER ...............................................................................................................................................I

Modellnavn:

R-982STWE

Spenning

: 230 V~, 50 Hz enfaset

Sikring / kretsbryter

: 20 A

Vekselstrøm påkrevet:

Mikrobølge

: 1550 W

Eff ekt:

Mikrobølge

: 1000 W

Topp-grill (Infrarød)

: 1300 W

Varmluft

: 2700 W

Av-modus (Energisparemodus) : mindre enn 1,0 W

Mikrobølgefrekvens

: 2450 MHz*

Utvendige dimensjoner (B) x (H) x (D)** mm

: 553 x 326 x 550

Dimensjoner i ovnsrommet (B) x (H) x (D)*** mm

: 395 x 272 x 394

Ovnskapasitet

: 42 liter***

Dreieskive (glass)

: ø 345 mm

Vekt

: ca. 20,5 kg

Ovnslampe

: 25 W/230 V~

* Dette produktet innfrir kravene i den europeiske standarden EN55011.

I henhold til denne standarden er dette produktet klassifi sert som utstyr i Group 2 Class B.

Group 2 betyr at utstyret med hensikt generer radiofrekvensenergi i form av elektromagne-
tisk stråling for varmebehandling av mat.

Class B-utstyr betyr at utstyret egner seg for bruk i en husholdning.

** Dybden inkluderer ikke dørhåndtaket.
*** Intern kapasitet er beregnet ved å måle maksimum bredde, høyde og dybde. Faktisk kapasitet

for å romme mat er mindre.

SOM EN DEL AV VÅRT ARBEID MED KONTINUERLIGE FORBEDRINGER FORBEHOLDER VI OSS

RETTEN TIL Å ENDRE DESIGN OG SPESIFIKASJONER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL.

Advertising