Kiertoilmakypsennys, Muut helpot toiminnot, Suomi – Sharp R-982STWE User Manual

Page 231

Advertising
background image

FI-20

SUOMI

KIERTOILMAKYPSENNYS

Huomautukset:
1.
Kypsennysaikaa ei voida syöttää ennen kuin esilämmityslämpötila tulee esiin. Jos lämpötila tulee

esiin, luukku täytyy avata, jotta kypsennysaika voidaan syöttää.

2. Kiertoilmakuumennin pysähtyy automaattisesti, jos kypsennysaikaa ei syötetä 5 minuutin sisällä.

Hälytysääni muistuttaa viisi kertaa ja näytöllä näkyy aika, jos kello on asetettu. Jos kelloa ei ole ase-
tettu, näytöllä näkyy vain "0:00".

3. Kun uunia esilämmitetään, pyörivän kuumennusalustan pitäisi olla uunissa. Kuulet esilämmityksen

ja kiertoilmakypsennyksen aikana jäähdytystuulettimen päällä ja pois päältä. Tämä on täysin nor-
maalia eikä vaikuta kypsennykseen.

4. Ruuanvalmistajien ohjeet ovat vain suuntaa-antavia, joten kypsennysaikoja saatetaan joutua sovel-

tamaan.

5. Kun kypsennys on valmis, jäähdytystuuletin jatkaa toimintaa lyhyen aikaa laskeakseen sähköisten

ja mekaanisten osien lämpötilaa.

6. Saatat havaita savua tai palaneen hajua, kun käytät grilliä ensimmäistä kertaa. Tämä on normaalia

eikä tämä tarkoita, että uuni olisi rikki. Voit välttää tämän ongelman lämmittämällä uunia ilman
ruokaa 20 minuutin ajan grillissä ja sitten kiertoilmassa 230 ºC:essa.

TÄRKEÄÄ: Anna tämän toiminnon aikana savun tai hajujen hajaantua avaamalla ikkunaa.

VAROITUS:
Luukku, ulkokuori, sisäosa ja lisävarusteet kuumentuvat hyvin kuumiksi käytön
aikana. Käytä paksuja uunikintaita palovammojen välttämiseksi.

MUUT HELPOT TOIMINNOT

1. PERÄKKÄINEN KYPSENNYS
Tämä toiminto sulattaa nopeasti ja antaa käyttäjän valita sulatusajan ruokatyypistä riippuen. Noudata
alla olevaa esimerkkiä siitä, kuinka käyttää tätä toimintoa. Aikaväli on 0:05 – 95:00. Tämä toiminnon
avulla voit kypsentää kahdessa eri jaksossa, jotka voivat olla manuaalinen kypsennysaika ja tila ja/tai
sulatus sekä painon mukaan tapahtuva sulatustoiminto. Kun toiminto on ohjelmoitu, kypsennys-
toimintoon ei tarvitse puuttua, sillä uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen. Äänimerkki
kuuluu ensimmäisen vaiheen jälkeen. Jos yksi vaihe on sulatus, sen pitäisi olla ensimmäinen vaihe.
HUOMAUTUS: AUTOMAATTISTA VALIKKOA ei voida valita yhtenä useista jaksoista.
Esimerkki: Jos haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia ja sitten kypsentää 80P:n mikroaallon teho-
tasolla 7 minuuttia, toimi seuraavasti:

- 1. Paina KELLO/KEITTIÖN AJASTIN-painiketta kahdesti. LED-näytölle tulee d-2.
- 2. Syötä sulatusaika kiertämällä SYÖTTÖKIEKKOA, kunnes näytöllä näkyy "5:00" minuuttia.
- 3. Paina MIKROTEHO-painiketta kerran.
- 4. Syötä tehotaso painamalla MIKROTEHO-painiketta vielä kerran P80:lle tai valitse mikroaallon

teho P80:lle kääntämällä SYÖTTÖKIEKKOA.

- 5. Vahvista asetukset painamalla KÄYNNISTÄ/+30s/ENTER -painiketta.
- 6. Syötä sulatusaika kiertämällä SYÖTTÖKIEKKOA, kunnes näytöllä näkyy "7:00" minuuttia.
- 7. Paina KÄYNNISTÄ/+30s/ENTER-painiketta kerran aloittaaksesi kypsennyksen.
2. +30s -toiminto (suora käynnistys)

Advertising