Zuco Lusso Tavola User Manual

Page 10

Advertising
background image

Hjul

ZÜCO LUSSO kontordrejestole er

seriemæssigt forsynet med hårde,

bremsede hjul (EN Norm 1335). På hårde

gulvbelægninger skal der sættes bløde

hjul på.

Pleje

Rens principielt kun stofbetrækkene på

din ZÜCO LUSSO med milde, neutrale og

miljøvenlige rengøringsmidler. Pletter

kan fjernes med en fugtig klud og lidt

sæbevand eller vaskemiddel til finvask

(kun lidt væske). Derefter skal betrækket

tørres forsigtigt. ZÜCO LUSSO opfylder

de tekniske og arbejdsmedicinske krav og

er i overensstemmelse med DIN-Norm

4551. Sikkerhedscertifikater er tildelt af

LGA Nürnberg.

Rollen

De ZÜCO LUSSO bureaudraaistoelen

zijn standaard voorzien van harde,

geremde wielen (norm EN 1335). Bij

harde vloerbedekking dienen zachte wie-

len te worden gebruikt.

Onderhoud

Reinig de stoffen bekleding van uw ZÜCO

LUSSO in principe alleen met milde, neu-

trale en milieuvriendelijke schoonmaak-

middelen. Vlekken kunt u met een voch-

tige doek en een beetje zeepsop of

fijnwasmiddel (niet te veel gebruiken)

verwijderen. Vervolgens dient de stoffen

bekleding voorzichtig te worden

gedroogd. ZÜCO LUSSO voldoet aan de

technische en ergonomische eisen en vol-

doet tevens aan de Duitse norm DIN

4551. De veiligheidskeurmerken werden

door LGA Nürnberg verstrekt.

ZÜCO LUSSO erfüllt die technischen und

arbeitsmedizinischen Anforderungen und ent-

spricht der DIN-Norm 4551.

Die Sicherheitsprüfzeichen wurden durch die

LGA Nürnberg erteilt.

ZÜCO LUSSO satisfait aux exigences techniques

et en matière de médecine du travail et corre-

spond à la norme DIN 4551.

Les caractères de contrôle de sécurité nous ont

été attribués par la LGA Nuremberg.

ZÜCO LUSSO meets the relevant technical and

health and safety requirements and conforms to

standard DIN 4551. Our type examination marks

were issued by the LGA Nürnberg.

ZÜCO LUSSO soddisfa i requisiti tecnici e di

medicina del lavoro ed è conforme alla norma

DIN 4551.

I marchi di conformità ci sono stati concessi dalla

LGA di Norimberga.

ZÜCO LUSSO voldoet aan de technische en

arbeidsgeneeskundige eisen en aan de DIN-

norm 4551.

De LGA Nürnberg heeft ons het veiligheids-

keurmerk verleend.

ZÜCO LUSSO opfylder de tekniske og ar-bejds-

medicinske krav og er i overensstemmelse med

DIN-norm 4551.

Vi har fået tildelt sikkerhedscertifikaterne gen-

nem LGA Nürnberg.

19

Zuco_Gebranw LUSSO Light 8.4.2005 12:53 Uhr Seite 18

Advertising
This manual is related to the following products: