Conventions, Statement 1071—warning definition – Cisco 3030 User Manual

Page 8

Advertising
background image

viii

Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Hardware Installation Guide

OL-8389-01

Preface

Conventions

Appendix B, “Connector and Cable Specifications,”

describes the connectors, cables, and adapters that

can be used to connect to the switch.

Appendix C, “Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program,”

has an installation and setup

procedure for a standalone switch.

Conventions

This document uses these conventions and symbols for notes, cautions, and warnings:

Note

Means reader take note. Notes contain helpful suggestions or references to materials not contained in
this manual.

Caution

Means reader be careful. In this situation, you might do something that could result in equipment
damage or loss of data.

Statement 1071—Warning Definition

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this
device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Advertising