Biztonság hu – Fronius Primo Installation User Manual

Page 15

Advertising
background image

13

Biztonság

HU

FIGYELMEZTETÉS! Komoly személyi és anyagi károkat okozhat a helytelen kezelés és a hibásan el-
végzett munka. Az inverter üzembe helyezését csak szakképzett személyzet, kizárólag a műszaki ren-
delkezések keretén belül végezheti el. Az üzembe helyezés és az ápolás elvégzése előtt feltétlenül
olvassa el a „Biztonsági előírások” c. fejezetet.

FIGYELMEZTETÉS! Az áramütés halálos lehet. Hálózati feszültség és fénynek kitett szolármoduloktól
jövő DC feszültség miatti veszély.
-

Valamennyi csatlakoztatási munka elvégzése előtt gondoskodjon arról, hogy az inverter előtt az
AC- és a DC-oldal feszültségmentes legyen.

-

A nyilvános hálózatra való fix csatlakoztatást csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezheti.

FIGYELMEZTETÉS! Az áramütés halálos lehet. Hálózati feszültség és a szolármoduloktól jövő DC fes-
zültség miatti veszély.
-

A DC főkapcsoló kizárólag a teljesítményátviteli egység áramtalanítására szolgál. Kikapcsolt DC fő-
kapcsolónál a csatlakozó rész továbbra is feszültség alatt áll.

-

Valamennyi karbantartási és szervizelési munkát csak akkor szabad elvégezni, ha a teljesítményát-
viteli egység és a csatlakozó rész egymástól le van választva.

-

A teljesítményátviteli egység különálló részét csak feszültségmentes állapotban szabad leválaszta-
ni a csatlakozó részről.

-

Kizárólag csak a Fronius által képzett szervizszemélyzet végezhet karbantartási és szerviztevéke-
nységet az inverter teljesítményátviteli egységén.

FIGYELMEZTETÉS! Az áramütés halálos lehet. A kondenzátorok maradék feszültsége miatti veszély.
Várja meg a kondenzátorok kisülési idejét. A kisülési idő 5 perc.

FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelelő védővezető-csatlakozás súlyos személyi sérüléseket és anyagi
károkat okozhat. A ház csavarjai megfelelő védővezető-csatlakozást biztosítanak a ház földeléséhez és
ezeket semmi esetre sem szabad megbízható védővezető-csatlakozás nélküli más csavarra cserélni.

VIGYÁZAT! Inverter károsodásának veszélye a csatlakozó részben lévő csatlakozókapcsok és érintke-
zők elszennyeződése vagy víz miatt.
-

Fúráskor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó részben lévő csatlakozókapcsok és érintkezők ne szen-
nyeződjenek el vagy nedvesedjenek be.

-

A teljesítményátviteli egység nélküli falitartó védettsége nem felel meg a komplett inverter vé-
dettségének, és ezért nem szabad a teljesítményátviteli egység nélkül felszerelni.
Szereléskor védje a falitartót a szennyeződésektől és a nedvességtől.

VIGYÁZAT! Inverter károsodásának veszélye a nem szabályszerűen meghúzott csatlakozókapcsok mi-
att. A szabálytalanul meghúzott csatlakozókapcsok termikus károkat okozhatnak az inverterben és en-
nek következtében tüzet okozhatnak. Az AC és DC kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a
megadott forgatónyomatékkal húzza meg az összes csatlakozókapcsot.

VIGYÁZAT! Az inverter károsodásának veszélye túlterhelés miatt.
-

Egy DC csatlakozókapocsra maximum 18 A csatlakoztatható.

-

A DC+ és DC- kábeleket pólushelyesen csatlakoztassa az inverter DC+ és DC- csatlakozókapcsai-
ra.

TUDNIVALÓ! Az IP 65 védettség csak akkor áll fenn, ha az inverter a falitartóba be van akasztva és
fixen össze van csavarozva a falitartóval.
Az inverter nélküli falitartó védettsége IP 20!

TUDNIVALÓ! Alumínium kábelek csatlakoztatásakor:
-

Vegye figyelembe az alumínium kábelekre vonatkozó nemzeti és a nemzetközi irányelveket

-

Vegye figyelembe a kábelgyártó előírásait.

-

Évente ellenőrizze a kábelek stabil csatlakozását az előírt forgatónyomatéknak megfelelően.

Advertising