Tűzvészmegelőzés hu – Fronius Primo Installation User Manual

Page 17

Advertising
background image

15

Tűzvészmegelőzés

HU

VIGYÁZAT! A hiányos vagy szakszerűtlen telepítés miatt fennáll egy fotovoltaikus berendezés inverter-
einek és egyéb áramvezető alkatrészeinek sérülésveszélye.
A hiányos vagy szakszerűtlen telepítés a kábelek és csatlakozási helyek túlmelegedését okozhatja,
valamint ívet idézhet elő. Emiatt hő okozta károk keletkezhetnek, melyek következménye tűz is lehet.

Az AC és DC kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
-

A csatlakozókapcsokat húzza meg szorosan a kezelési utasításban megadott nyomatékkal.

-

Húzza meg az összes földelőkapcsot (PE / GND) – a szabad
földelőkapcsokat is – a kezelési útmutatóban megadott nyo-
matékkal.

-

Ne terhelje túl a kábelt

-

Ellenőrizze a kábelt a rongálódás és a kifogástalan elhelyezés
szempontjából

-

Vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, a kezelési
utasítást és a helyi csatlakoztatásra vonatkozó rendelkezé-
seket.

Az invertert mindig csavarozza rögzítőcsavarokkal, a kezelési út-
mutatóban megadott nyomatékkal a fali tartóhoz.
Az invertert kizárólag meghúzott rögzítőcsavarokkal helyezze üzem-
be!

3

2

2 Nm

1

Feltétlenül tartsa be a gyártó csatlakoztatásra, telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó utasításait. Az összes
telepítési és csatlakoztatási műveletet a megadott információknak és az előírásoknak megfelelően, gondosan
végezze el, hogy a legkisebbre csökkentse a veszély lehetőségét.
Az adott csatlakoztatási helyek meghúzási nyomatékai a készülékek üzemeltetési / telepítési útmutatójában
találhatók.

Advertising